Tag: enschede

Enschede zoekt naar de juiste waterbalans 

Het was een vervreemdende aanblik: studenten roeiden in opblaasbootjes door de straten van het Enschedese centrum. Door een enorme hoosbui stonden in 2013 de straten blank. Nog geen vijf jaar later kleurde Enschede in 2018 dor geel vanwege een lange droge zomer en een sproeiverbod. Hoe vindt een stad op hoge zandgronden het evenwicht tussen wateroverlast, droogte, hittestress en grondwateroverlast?  Enschede is kwetsbaar voor zowel wateroverlast als verdroging door een combinatie van geografische kenmerken. De stad ligt op een…

Lees meer

Enschede zoekt naar de juiste waterbalans 

Het was een vervreemdende aanblik: studenten roeiden in opblaasbootjes door de straten van het Enschedese centrum. Door een enorme hoosbui stonden in…

De stadsbeek komt weer terug

De stadsbeek gaat weer terugkeren in gemeenten. De oude wateren worden vervangen, of gemeenten…

Enschede start met ‘Actieprogramma Binnenstad‘

Een groep van samenwerkende partijen gaat investeren in…