terug

Enschede start met ‘Actieprogramma Binnenstad‘

Stationsplein te Enschede (bron: Wikimedia Commons - Kleuske)
Stationsplein te Enschede (bron: Wikimedia Commons – Kleuske)

Een groep van samenwerkende partijen gaat investeren in een verbetering van de positie van de binnenstad van Enschede. Met behulp van een stimuleringsregeling van de overheid moet de belevingswereld en de economische kracht van het ‘winkelhart voor Oost-Nederland’ nog verder vergroot worden.

In de afgelopen vijftien jaar is er veel geïnvesteerd in de binnenstad van Enschede. Onder meer het totale aantal vierkante meters winkeloppervlak nam in deze periode van economische bloei sterk toe. De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waaronder de toename van het thuiswinkelen en de komst van de crisis, hebben echter geresulteerd in een lager bezoekersaantal en een kleinere gemiddelde besteding per bezoeker. Het gevolg is dat in Enschede inmiddels veel winkelpanden leegstaan.

Een groep van samenwerkende partijen, waaronder vastgoedeigenaren, winkeliers en makelaars, is van plan deze situatie aan te pakken. Met behulp van een stimuleringsmaatregel van de gemeente gaan zij investeren in een verbetering van de positie van de binnenstad van Enschede. Het geld zal onder meer ingezet worden op de voorzieningen in de openbare ruimte te verbeteren en het aanzicht van gevels en winkelpanden op te knappen. Daarnaast gaan de partijen actief op zoek naar een gevarieerder winkelaanbod.

De maatregelen maken onderdeel uit van een groter project om Enschede kennis te laten maken met het ‘Nieuwe Winkelen’. Deze nieuwe strategie moet de positie van het de binnenstad verbeteren door het fysieke winkelen leuker en makkelijker te maken. Zo moet er ook meer ruimte komen voor ‘leisure’ en willen de ondernemers een gratis WiFi netwerk in de binnenstad van Enschede, zodat de bezoekers het online shoppen kunnen combineren met het winkelbezoek.

Bron: De Weekkrant
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items