terug

Uitstootvrij baggeren

De Langeraarse Plassen werden afgelopen jaar uitgebaggerd. Aannemer JP Schilder deed het werk in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Bijzonder bij dit project was dat het uitstootvrij gebeurde. Wat komt hierbij kijken? In gesprek met uitvoerder Hendrik Vonk Noordegraaf. 

Wie zijn jullie en wat doen jullie? 

We zijn een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in baggerwerken, zowel landelijk als stedelijk. Daarnaast verrichten wij grondwerken, zoals het slaan van damwanden en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. En we creëren extra oevers en eilanden op diverse manieren. Een mooi voorbeeld daarvan is het vergroten van een camping aan het IJ in Amsterdam met zogeheten ‘geotextiele tubes’, ofwel natuurvezels die in buisvorm zijn geweven. We werken voornamelijk voor provincies, gemeenten en waterschappen. 

Hoe ervaren jullie de samenwerking met opdrachtgevers? 

Er wordt tegenwoordig meer gezocht naar samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever; dat vinden wij zeer positief. Wel merken we vaak dat er een zeer korte uitvoeringsperiode wordt gevraagd. Het zou projecten ten goede komen als er meer tijd is voor de voorbereiding en uitvoering van een project: een goede voorbereiding is het halve werk. Daarnaast merken we dat er soms verschil zit tussen typen opdrachtgevers. Bij waterschappen is vaak meer kennis aanwezig van de uit te voeren werkzaamheden dan bijvoorbeeld bij provincies. Het is natuurlijk prettig als opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar goed begrijpen. 

Hoe ontstond het idee om uitstootvrij te gaan baggeren in de Langeraarse Plassen? 

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakte een emissieloze uitstoot onderdeel van de EMVI-beoordeling (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Met deze aanbestedingsvorm heeft de opdrachtnemer de keuze om hierin mee te gaan of niet. Voor ons wat het net dat duwtje in de rug om de verduurzaming van ons materieel, die wij toch al nastreven, verder te ontwikkelen. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Waren er nog speciale aanpassingen bij jullie nodig om uitstootvrij te gaan baggeren? 

Ja, we hebben een van onze diesel aangedreven cutterzuigers om laten bouwen naar een volledig elektrische zuiger, met dezelfde kracht. Ook hebben wij een stroompunt (tot 1 megawatt) gerealiseerd langs de plas. Vanuit daar loopt een 10KVleiding door de Langeraarse plas om de zuiger van 100 procent groene stroom te voorzien. 

Wat zou je opdrachtgevers in de openbare ruimte willen meegeven? 

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer willen een mooi werk afleveren. Heb vertrouwen in de aannemer, sta open voor expertise en eventuele alternatieve oplossingen, die veelal kostenbesparend zijn. Blijf in gesprek met elkaar. 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 9, 2021). Tekst: Michiel G.J. Smit, Redactie Stadswerk Magazine


Bekijk ook deze items