Tag: stadswerk magazine

Kunst in de openbare ruimte

Kunst doet iets met de mens. Dat gegeven kun je benutten om openbare ruimte aangenamer te maken of meer karakter te geven. En misschien is er nog wel meer mogelijk. We vroegen drie kunstenaars(collectieven) hoe zij daar tegenaan kijken. Wat is in jouw/jullie woorden de rol en betekenis van kunst in de openbare ruimte?  Juul Rameau: Voor mij is de fysieke leefomgeving het openbare theater waarin iedereen zijn of haar rol speelt. Kunst vind…

Lees meer

Kunst in de openbare ruimte

Kunst doet iets met de mens. Dat gegeven kun je benutten om openbare ruimte aangenamer te maken of meer karakter…

Kroos: Den Haag verwijdert met inzicht en beleid

Stadswater met kroos: een beeld dat elke zomer terugkeert. De ecologische impact van een verstikkende laag kroos is enorm. Na een zomer…

WOCU: Met lokaal uiterwaardenbeheer bijdragen aan waterveiligheid en natuur

Langs de IJssel, Rijntakken en Maas ligt zo’n 64.000 hectare - 100.000 voetbalvelden - aan uiterwaarden. Deze moeten vanuit het oogpunt van…

De openbare ruimte als speelveld voor gamification

Gamification is in de openbare ruimte van Rotterdam ontdekt als speelveld. Het is een beweging waarbij spelelementen worden gebruikt in een niet-game-omgeving…

Ontwikkeling van een ‘smart asset platform’

De wereld van de openbare ruimte verandert, dat stelt andere eisen aan de rol van de beheerder. De beheerder heeft andere instrumenten…

Aanbesteden met zero-emissie bouwmaterieel

Hoe kun je als inkoper in de publieke sector bijdragen aan de inzet van zero-emissie bouwmaterieel in grond-, weg- en waterbouw en…

Slimme steden en dorpen: waardevol én zorgelijk

Smart City, of slimme stad, is een pakkende term voor een complex begrip. Maar wat kunnen we ermee, wat moeten we…

De sturende waarde van een waterschap

Het hoogheemraadschap van Rijnland verkent in het rapport De Blauwe Lens zijn toekomstige positie en strategie. Dat is niet alleen bruikbaar voor…

Groningen onder de loep

De City Deal Openbare Ruimte streek bij haar zomertour neer in Groningen. Eind jaren ’70 verwierf deze stad bekendheid met het verkeerscirculatieplan.…

Inzicht in groen

ROVA is partner voor gemeenten in het beheer van de buitenruimte en ontwikkelde een eigen aanpak om inzicht in het groen…