Tag: stadswerk magazine

Datagedreven werken in de openbare ruimte

Door de stapeling van maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie wordt het steeds lastiger om alles passend te krijgen. We zullen daarom meer integraal moeten werken. Daar hoort eenduidige en accurate informatie bij. Hoe zorg je daarvoor? Het initiatief BORius doet een aanzet.  Als je integraal wilt werken met veel partijen, dan is het belangrijk dat je allemaal naar één en dezelfde waarheid kijkt. Vaak denken we dat dat zo is. Maar in de praktijk blijkt het…

Lees meer

Datagedreven werken in de openbare ruimte

Door de stapeling van maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie wordt het steeds lastiger om alles passend te krijgen. We zullen…

Drones: de openbare ruimte gaat de lucht in

Nederland gaat nu echt de leefomgeving in 3D gebruiken. Nieuwe Europese regelgeving voor het gebruik van drones maakt tal van toepassingen mogelijk,…

De ondergrond in zicht

In ruimtelijke en maatschappelijke opgaven bepaalt de ondergrond mede de mogelijkheden voor realisatie. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Dat…

Aantrekkelijk voor young professionals? Studenten onderzoeken vergrijzing bij gemeenten

Masterstudenten bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben zich verdiept in het vergrijzingsprobleem onder civieltechnisch personeel bij Nederlandse gemeenten. Dat leverde verrassende inzichten…

Meerwaarde door integraal werken

De sores van ons leefklimaat zijn onmiskenbaar: afname van biodiversiteit, druk op de watervoorziening, wateroverlast, verzilting, verzuring van bodems en hittestress. De…

Singapore, een stadstaat om van te leren

Berry Kok, beleidsadviseur bij het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), bezocht zijn dochter en haar gezin in Singapore. Dat is een interessante stad, vanwege…

Den Haag en ‘Brussel’: Gemeente neemt actief deel aan Europese samenwerking

‘Brussel’, ofwel de Europese Unie, wordt soms gezien als iets wat ver van ons af staat en met lastige regels komt. De…

Neighbours: Openbare ruimte in België en Duitsland

Openbare ruimte gaat over de landsgrenzen gewoon door, maar kent wel andere regels, principes en verschijningsvormen. Wat valt op als we een…

Beheerbeleid maken in een landelijke gemeente

Met 41 grote en hele kleine dorpskernen kan het Groningse Westerkwartier met recht een landelijke gemeente worden genoemd. Advies- en ingenieursbureau…

Coöperatie Stationspark Deurne: Model voor versterken leefbaarheid in landelijke gebieden

Wonen in landelijk gebied heeft veel pluspunten - ruimte, betaalbare woningen, gemeenschapsgevoel - maar leefbaarheid en voorzieningenniveau vormen vaak de achilleshiel. Juist…