Tag: stadswerk magazine

Al het goede komt in drieën

Of het nu gaat om afnemende biodiversiteit of klimaatverandering: groen in de openbare ruimte helpt om deze problemen te verkleinen. Maar het creëert ook een nieuw probleem, of op z’n minst een belangrijke vraag: wie gaat al dat groen eigenlijk onderhouden? Iedereen die in een buurt woont met veel openbaar groen weet hoe de gemeentelijke diensten worstelen met het beheer van publiek groen. In veel naoorlogse woonwijken is er na vijftig jaar beheer weinig over van de oorspronkelijke rijkdom aan beplanting en inrichtingselementen. En…

Lees meer

Al het goede komt in drieën

Of het nu gaat om afnemende biodiversiteit of klimaatverandering: groen in de openbare ruimte helpt om deze problemen te verkleinen. Maar het creëert ook…

Duurzaam asfalt inkopen

De gemeente Eindhoven stelde vorig jaar het whitepaper ‘Circulair asfalt inkopen’ op. Door te sleutelen aan bestekvoorwaarden kan met betrekkelijk kleine ingrepen veel…

Grondstoffen en de openbare ruimte

Het wordt steeds lastiger om aan de groeiende vraag naar grondstoffen te voldoen. Hergebruik van wat al ergens is toegepast wordt daarmee…

Recensie: De Fietsrepubliek

Eind 2022 verscheen een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): ‘Toegang voor iedereen?; Een analyse van de (on) bereikbaarheid van voorzieningen en banen in Nederland’. Uit deze gedegen studie blijkt…

Levende Gevel

De expositie STAD = NATUUR die eerder dit jaar in Tilburg was te zien, toonde voorbeelden van kunstenaars en ontwerpers om natuur…

De plattelandsparadox

Vanouds wordt de stad gezien als de place to be. Daar gebeurt het, daar vind je de laatste trends, daar word je…

HIOR in Nijmegen: Digitaal Handboek geeft overzicht en stroomlijnt proces

De gemeente Nijmegen en adviesbureau PLANTERRA werkten de afgelopen jaren intensief samen aan het verbeteren van het werkproces voor de integrale herinrichting van…

Overschakelen op stadswarmte: Casus Bovenkruier laat zien wat je tegen kunt komen

Omschakelen van gas naar stadswarmte is een complexe operatie, onder meer omdat het alleen kan als een ruime meerderheid in een…

Omdenken voor een klimaatadaptieve openbare ruimte

Hoe toetsen wij een trottoir? Als je naar het Haagse Handboek Openbare Ruimte kijkt zou dat als volgt moeten: het zijn tegels van…

Overstromingsrisico’s: Het vergeten thema van een klimaatbestendige stedelijke inrichting?

Stedelijke klimaatadaptatie gaat vaak over hoe de stedelijke inrichting aangepast moet worden op meer extreme neerslag, hitte en droogte. Overstromingsrisico’s worden daar…