terug

Toekomst recreatieparken

04_05_afb.3De gemeente Giessenlanden geeft nagenoeg alle bewoners van recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg een persoonlijke gedoogvergunning. Dat voorstel doet het college aan de raad die daarover op 25 juni aanstaande beslist.

Het college volgt hiermee de uitkomst van een door de raad aangevraagd onderzoek naar een mogelijke oplossing voor handhaving van de bestemming van beide parken. Hieruit blijkt dat landelijk steeds meer vragen rijzen over leefbaarheid en veiligheid op recreatieparken. Investeringen blijven vaker achter waardoor achterstallig onderhoud, verpaupering en oneigenlijk gebruik op de loer liggen. Het college wil met andere gemeenten met vergelijkbare vraagstukken de toekomstbestendigheid van recreatieparken verkennen. Het gaat dan niet alleen om ruimtelijke kaders, maar ook om leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Daarbij wil het college kijken of ook andere bestemmingen dan recreatie mogelijk zijn. ‘Geef bewoners de kans met de vereniging van eigenaren het gebied zelf vorm te geven’, aldus wethouder Van Houwelingen (VVD).

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items