terug

Utrecht overweegt stedelijke verdeelring voor fietsers

Utrecht is van plan om de singel rondom de binnenstad in te gaan zetten als een verdeelring voor fietsers. Het doel van de maatregel is om fietsfiles en andere opstoppingen in het centrum van Utrecht te voorkomen. Het stadsbestuur verwacht namelijk dat de rol van de fiets in de binnenstedelijke omgeving in de toekomst alleen nog maar verder zal groeien.

In samenwerking met het adviesbureau Goudappel Coffeng werkt de gemeente Utrecht al geruime tijd aan de verbetering van de ruimtelijke ordening en mobiliteit in de stad. In aanloop naar het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk presenteren de twee partijen nu een nieuw mobiliteitsplan voor Utrecht. Centraal in deze aanpak staat de indeling van de stad in drie verschillende ‘stedelijke milieus’, met ieder zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

De categorie A-milieu is voorbehouden aan de Utrechtse binnenstad en de omgeving van het Centraal Station. Hier bepalen de voetgangers en de fietsers de maat en zijn de auto’s en het openbaar vervoer ‘te gast’. Bovendien staat de verblijfskwaliteit in de openbare ruimte hier centraal, wat onder meer resulteert in een verbod op straatparkeren. Het B-milieu omvat vervolgens de rest van de stad binnen de ring. Hier wordt de openbare ruimte gelijk verdeeld tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. In het C-milieu (de buitenstad) wordt tot slot uitsluitend gekozen voor gescheiden hoofdstructuren en P+R voorzieningen.

Om deze indeling te ondersteunen moet er gekozen worden voor een nieuwe fietsverdeling over de stad, zo stelt het mobiliteitsplan. Zo moeten de binnenstraatjes van het A-milieu voortaan uitsluitend gebruikt worden door fietsers met een specifieke bestemming in dit gebied. “Spreiding is dus gewenst,” aldus Mark Degenkamp van de gemeente Utrecht. “Om dit te bereiken wordt de singel om de binnenstad dé verdeelring voor doorgaande fietsers.”

Bron: Verkeersnet.nl


Bekijk ook deze items