terug

Beleidsadviseur Openbaar en Sociaal Vervoer | 32-36 uur | Gemeente Amsterdam

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid Amsterdam en de regio? Heb je affiniteit en ervaring met beleid op het gebied van inclusief openbaar vervoer, toegankelijkheid, flexibel openbaar vervoer en de samenhang tussen ov en aanvullend openbaar vervoer? Ben je een verbinder, die ook van onderhandelen en aanpakken weet? Ben je analytisch sterk en daarbij resultaatgericht? Heb je ten slotte ervaring met ov/mobiliteitsvraagstukken en bestuurlijke advisering en processen? Lees dan verder!

De functie

Als beleidsadviseur weet jij in een complex stedelijk en regionaal speelveld de openbaar vervoer belangen voor de gemeente Amsterdam te behartigen. Daarmee draag je bij aan een bereikbare en leefbare stad met een goed en inclusief (openbaar) vervoersysteem.

Achtergrond

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is één van de motoren van de Nederlandse economie. Steeds meer bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar de steden in de MRA en met name naar Amsterdam. De komende jaren groeit de stad verder met (tot 2025) 50.000 nieuwe woningen in Amsterdam alleen al. De druk op de openbare ruimte en de infrastructurele netwerken zal hiermee verder toenemen. Deze verdichting noodzaakt daarom tot investeringen in kwaliteitsverbetering en uitbouw van de stedelijke netwerken.

Het openbaar vervoer is belangrijk voor de ontwikkeling van de nieuwe gebieden en voor de bereikbaarheid van een stad die steeds autoluwer wordt. Een stad waarin iedereen mee kan doen. In plaats van de auto, zullen lopen, fietsen en openbaar vervoer de drager van de stedelijke bereikbaarheid worden. Dat stelt hogere eisen aan de toegankelijkheid en inclusiviteit van het openbaar vervoer.

De vervoerregio is opdrachtverlener voor het ov. De gemeente is eigenaar van het ov-netwerk in de stad (metro, tram en bus) en maakt met de vervoerregio en vervoerders afspraken over het gebruik van dit netwerk. En voor een goede bereikbaarheid van de stad moet het optimaal aansluiten op het netwerk van auto, fiets en voetganger. Goede mobiliteitsopties voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn daarbij van groot belang. Daarnaast vragen bepaalde gebieden om maatwerk omdat regulier openbaar vervoer er niet of amper rijdt.

Werkzaamheden en rollen adviseur openbaar en sociaal vervoer

 • Verantwoordelijk beleidsadviseur voor inclusief openbaar vervoer. Je werkt aan het vergroten van de nabijheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en begrijpelijkheid van het (stedelijk) openbaar vervoer. Dit door te adviseren over aantrekkelijke, toegankelijke en directe looproutes naar haltes, over toegankelijkheid van het ov-systeem voor mensen met een fysieke of visuele beperking, betaalbaarheid voor mensen met een krappe beurs en begrijpelijkheid voor mensen met een taalbarrière of beperkte digitale vaardigheden.
 • Verantwoordelijk beleidsadviseur voor het fijnmazige ov-netwerk, ov-maatwerkoplossingen en inzet op kansen van nieuwe vormen van mobiliteit zoals flexibele openbaar vervoer concepten.
 • In samenwerking met OJZ en CTO werken aan een toekomstvisie sociaal vervoer en de verbondenheid tussen ov en aov.
 • Meewerken aan het G4 Onderzoek op het gebied van Vervoersarmoede. Op de hoogte zijn van regionale en landelijke trends en ontwikkelingen rond mobiliteit en openbaar, sociaal, inclusief en flex vervoer en daar een eigen visie op vormen.
 • In staat zijn om regionale en landelijke ontwikkelingen te koppelen aan de belangen voor Amsterdam en hierop een strategie te ontwikkelen om (gezamenlijk met regionale en landelijke partners) deze belangen te borgen.

Proces rollen en taken

 • Samenwerken met de Vervoerregio Amsterdam in vraagstukken met betrekking tot aanbestedingsstrategie en evaluaties van de ov-concessies en vormgeving van het Lijnennet, met name in relatie tot sociaal vervoer en flex vervoer.
 • Netwerker en aanspreekpunt zijn voor thema’s, projecten, situaties, tussen extern regionaal, en intern gemeentelijk netwerk voor bereikbaarheid, mobiliteit en openbare ruimte.
 • Gevraagd en ongevraagd management en bestuur adviseren op de ov-bereikbaarheid van de stad.
 • Binnen de stad, met de Vervoerregio Amsterdam en in de regio belangenafwegingen maken tussen openbaar en maatwerk vervoer en andere mobiliteiten en of ruimte gebruik.

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding op wo-niveau.
 • Mondeling en schriftelijk sterk in opbouw en formulering in begrijpelijke taal.
 • Een goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Competenties

 • Analytisch vermogen.
 • Inventiviteit: flexibel kunnen omgaan met onzekerheid en druk.
 • Omgevingsbewustzijn en samenwerken: gevoel voor belangen van andere beleidsvelden en partijen.
 • Resultaatgerichtheid en overtuigingskracht: leidend, verbindend, inspelend, overtuigend en doorzettingsvermogen.
 • Ervaring met projectleiding en procesmanagement (voor schaal 11).
 • Ervaring met onderhandelingstrajecten (voor schaal 11).

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Je salaris is minimaal € 2.973, – en maximaal € 5.118, – bruto per maand (salarisschaal 10/11) op basis van 36 uren per week. Inschaling is afhankelijk van je werkervaring en beheersing van de gevraagde competenties.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie

Wil je werken voor de grootste gemeente van Nederland? Kennis & Kaders is dé plek waar ingewikkelde afwegingen gemaakt worden op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Onze adviezen hebben impact op de stad van de toekomst, waarbij een prettige, bereikbare en veilige stad voor iedereen centraal staat.

De indeling van de openbare ruimte en de mobiliteitsnetwerken spelen een grote rol bij ons werk. Waar heeft de omgeving behoefte aan en wat maakt de omgeving beter leefbaar, bereikbaar en veiliger? We werken aan besluitvorming voor de gehele keten, samenwerken met de uitvoering wordt in ons werk steeds belangrijker. Onze beleidsadviezen over de verschillende belangen voor Amsterdam en de regio leggen we vervolgens voor aan het Bestuur.

Bij ons kom je te werken met inhoudelijke mensen met passie voor het werk! De open sfeer met hulpvaardige en geïnteresseerde collega’s draagt hieraan bij. Met lef, durf en doorzettingsvermogen overtuigen we anderen van alle belangen die spelen voor Amsterdam.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 2 maart 2021 via het sollicitatieformulier.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

Vragen over deze vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Ineke Kuvener, managementassistent, bereikbaar op telefoonnummer 06-39088268 of e-mailadres i.kuvener@amsterdam.nl.

Kijk op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/ voor meer informatie over onze organisatie.

Acquisitie stellen we niet op prijs.