terug

Teammanager Projecten Openbare Ruimte | 32-36 uur | Haarlem

Ben jij een inspirerende coach en stevige regisseur? En geef jij graag richting aan de transformatie van de openbare ruimte en kansrijke projecten van ruimtelijk en politiek bestuurlijk belang? Publiek Netwerk zoekt voor de gemeente Haarlem en Zandvoort een strategisch sterke en verbindende teammanager Projecten Openbare Ruimte.

Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.500 medewerkers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directieteam. Opgavegericht samenwerken en integrale advisering van twee besturen zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatie is in ontwikkeling, waarbij de organisatiewaarden Open, Betrokken en Gedreven de aandrijving zijn voor de organisatievisie. Realisatie van de transformatie van de openbare ruimte, klimaatadaptie, vergroening en opgavegericht beheren staan de komende jaren hoog op de agenda.

De Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR) bundelt de deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte. De afdeling bestaat uit ruim 85 personen, verdeeld over 3 teams: Projecten, Beleid en Beheer. Het team Projecten bestaat uit ongeveer 9 vaste en 15 ingehuurde medewerkers (ambtelijk opdrachtgevers en beleidsadviseurs). Het team brengt sturing en expertise in projecten en programma’s in de openbare ruimte en is een verbindende schakel tussen beleid en beheer. Er wordt gewerkt vanuit verschillende rollen(als opdrachtgever, adviseur projecten en verkeerkundige) aan diverse soorten projecten: het programma onderhoudswerken (groot onderhoud en herinrichtingen), ontwikkelprojecten (projecten gericht op de ruimtelijke kwaliteit, woningbouw en groei van de stad), uitvoeringsprogramma’s (onderdeel van beleidsplannen) en overige uitvoeringstaken zoals exploitatie parkeren en afval en ‘losstaande’ (kleine) werken in de openbare ruimte. Zie voor de visie en kaders ook deze link. Andere projectrollen worden geleverd vanuit andere afdelingen, waarmee actief samengewerkt wordt. Het gaat daarbij met name om de afdelingen Proces- en Contractmanagement (PCM), Omgevingsbeleid (OMB) en Programma’s en Gebieden (PG).

Als Teammanager Projecten Openbare Ruimte weet jij een kwalitatief sterk team te verbinden, ontwikkelen en richting te geven. Belangrijk daarin zijn de afstemming en samenwerking met de andere disciplines, externe samenwerking in de regio en prioritering en integraliteit in projecten. Samen vergroot je de realisatiekracht en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wat ga je doen?

 • Je geeft integraal leiding aan het team Projecten Openbare Ruimte. Je streeft naar dienend-leiderschap, waarbij je mensen laat groeien. Je stuurt op hoofdlijnen, werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte. Je haalt meer uit de talenten van je medewerkers.
 • Je begeleidt jouw team dat volop in ontwikkeling is en doet dat samen met je team. Leidraad is het team ontwikkelplan. Het betreft de verdere ontwikkeling van de rol van opdrachtgever, versterken van advisering, versterken van de samenhang tussen beleid, uitvoering en beheer, project- en programmaplanning en het tot uitvoering brengen van projecten.
 • Je denkt in het MT proactief mee over het vergroten van de realisatiekracht van BBOR waarbij de organisatie van processen en de samenstelling van de teams, zo ook jouw team, mogelijk kan veranderen.
 • Bij onderwerpen die teamoverstijgend zijn, werk je actief samen en stem je af met interne- en externe belanghebbenden. Zo lever je een bijdrage aan de afstemming rondom de realisatieopgaven in Haarlem en Zandvoort
 • Je bent strategisch adviseur richting de bestuurder(s) van de gemeenten Haarlem en Zandvoort.
 • Je maakt deel uit van het managementteam van de afdeling BBOR en vertegenwoordigt mede de (belangen van de) gehele afdeling. Gezamenlijk met het managementteam stel je een visie op volgens het coalitieakkoord, de (bestuurlijke) ambities en de trends in en buiten de organisatie en vertaal je deze in een plan van aanpak voor het team en de afdeling.
 • Je bent gedelegeerd budgethouder, voert regie op de financiële middelen, de bedrijfsvoering en het functioneren van de ondersteunende systemen en aansluiting op de P&C-cyclus.

Het aanbod

 • Gemeenten Haarlem en Zandvoort vinden persoonlijke groei belangrijk en bieden daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen, certificeringen en overige cursussen via de ‘Academie Haarlem’. Ook biedt de organisatie loopbaan coaching en wordt er meegedacht met jouw ontwikkelpad binnen de organisatie.
 • Een dienstverband voor 32-36 uur per week. Je start met een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vast contract. De dagen zijn bespreekbaar evenals de mogelijkheid om hybride te werken. Je krijgt een mobiele telefoon en een laptop of tablet.
 • Een bruto jaarsalaris van maximaal € 92.928,- (inclusief 17,05% IKB).
  IKB staat voor Individueel Keuze Budget. Met het IKB maak jij keuzes die bij jou passen en stel je zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden samen. Je kunt bijvoorbeeld je maandinkomen aanvullen met een deelbetaling vanuit het IKB. Of je kunt het omzetten in extra verlof of bruto-netto voordelen behalen bij de aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, een sportabonnement of een opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed.
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. ABP is het pensioenfonds voor de Overheid en biedt een goede pensioenregeling.

Gemeenten Haarlem en Zandvoort werken met een grote diversiteit aan mensen. Divers in cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. Zij willen de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om op alle vlakken goede resultaten te behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort en een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt. Voor de diversiteit in BBOR vragen we vooral ook vrouwen te reageren.

Wie ben jij?

 • Je bent een coachend leider met talent voor teamontwikkeling.
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en een politiek bestuurlijke antenne.
 • Je bent bekend met portfoliomanagement en opgavegericht organiseren.

Interesse?

De werving en selectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Heb je interesse in deze uitdagende functie, stuur je sollicitatie (CV en motivatiebrief) dan zo snel mogelijk in via de sollicitatiebutton. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Marjan de Wit via marjandewit@publieknetwerk.nl of 06 47695907