terug

Veilige en duurzame leefomgeving

Veilige en duurzame leefomgeving
Nationale Bomenbank hd.gk3500 Golfbaan Lage Vuursche

Geen plantsoen, park, straat of nationale weg kan zonder bomen. Samen met het overige groen zijn bomen sfeerbepalend en helpen de leefomgeving te verbeteren. Ze werken waardevermeerderend op het onroerend goed én vangen fijnstof op.

Groene gemeenten

Groene gemeenten worden daarmee eveneens gezondere gemeenten. De soms eeuwenoude trotse wachters van stad of dorp moeten echter ook veilig zijn. Daarom kiezen gemeenten voor het boomonderhoud steeds vaker voor een Groenkeur-ondernemer die in het bezit is van het bedrijfscertificaat Boomverzorging. Groenkeur Boomverzorging richt zich op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Daarnaast heeft dit certificaat betrekking op het inrichten van plantlocaties, groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding. Ook het vellen en rooien van bomen valt onder het aandachtsveld.

RAW-bestekssystematiek

Bij de uitvoering van projecten hebben ondernemers te maken met aanbestedingsregels. De eisen aan het certificaat Boomverzorging zijn afgestemd op het werk in het (semi-)openbaar groen en langs rijwegen. Ook de basis voor veiligheid is hiermee geborgd. Vooral bij projecten waar kwaliteit een kritische factor vormt voor voortdurend en duurzaam beheer wordt het certificaat als inschrijfeis geadviseerd. De kracht van Boomverzorging zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, die gekoppeld is aan de opleveringseisen conform de RAW-systematiek. Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek zijn gehaald. Een Groenkeur-ondernemer levert projecten op volgens vaste kwaliteitseisen, uitgevoerd door gediplomeerde vakmensen. De Groenkeur-certificaathouder werkt altijd met minimaal 50 procent
European Tree Workers (ETW). Boom Veiligheid Controleurs (BVC) voeren boomcontroles uit in het
kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle). Gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT)
dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische
problemen.

Duurzame boomkwekerijproducten

Met de intrede van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ziet Groenkeur een stijging in de vraag naar
producten die het Groenkeur productcertificaat ‘Duurzame boomkwekerijproducten’ dragen. De kwekers
van deze producten maken een biodiversiteitsplan en werken uitsluitend met gewasbeschermingsmiddelen die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook blijven zij binnen de gestelde stikstof- en fosfaatgebruiksnormen. De producten zijn traceerbaar tot op het teeltperceel van de leverancier. Hiermee worden de bomen van de toekomst veilig én duurzaam.

Meer info: www.groenkeur.nl