terug

Vexpan pleit voor landelijke aanpak brandveiligheid parkeergarages

Vexpan pleit voor landelijke aanpak brandveiligheid parkeergarages
Een parkeergarage in Delft. Beeld: M.M. Minderhoud

Na de brand in parkeergarage Markenhoven in Amsterdam op dinsdag 8 januari is brandveiligheid in parkeergarages weer een actueel thema. Er bestaat al veel regelgeving op het gebied van veiligheid, maar het ontbreekt op dit moment nog aan eenduidigheid. De projectgroep Brandveiligheid parkeergarages van Vexpan Platform Parkeren Nederland heeft zich daarom een jaar geleden als doel gesteld te komen tot een eenduidige, landelijke en veilige norm voor brandveiligheid in parkeergarages.

Hoe maken we van bestaande regelgeving op het gebied van brandveiligheid in parkeergarages één geheel, zodat iedereen, van beheerder tot brandweer, weet waar hij aan toe is en waar hij op moet letten? Hoe stellen we deze regelgeving op een eenvoudige manier ter beschikking aan alle partijen die betrokken zijn bij gebouwde (openbare) parkeervoorzieningen, van ontwerp en bouw tot beheer en exploitatie? Over deze vragen buigt de projectgroep Brandveiligheid Parkeergarages van Vexpan zich. Een van de mogelijke uitkomsten kan een landelijk keurmerk of certificering voor publieke parkeergarages zijn.

Betrokken partijen
Het doel van de projectgroep wordt breed gedragen in de parkeerwereld. Aan de projectgroep nemen vertegenwoordigers van gemeenten, brandweer, private exploitanten, adviesbureaus en leveranciers van parkeer en/of veiligheidsvoorzieningen deel. Zij worden hierbij ondersteund door TNO en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Indien u meer informatie wilt kunt u via het secretariaat van Vexpan contact opnemen met de heer Elisio Baptista, secretaris van het bestuur van Vexpan én voorzitter van de projectgroep Brandveiligheid: 035 694 32 45.

Over Vexpan
Vexpan Platform Parkeren Nederland is de autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit. Vexpan is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk waar alle betrokken partijen binnen parkeren bij aangesloten zijn. Vexpan geeft voorlichting over parkeren, onderhoudt contacten op nationaal en internationaal niveau, ontwikkelt en bevordert kennis in de sector en is aanspreekpunt voor leden, overheid en andere partijen.


Bekijk ook deze items