terug

Vlaardingse Westwijk geselecteerd voor ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ontwikkelaar Synchroon zijn geselecteerd voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. Het doel van de prijsvraag is om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Het College van Rijksadviseurs wil met Panorama Lokaal een nieuwe impuls geven aan woonwijken in buitengebieden.

De Westwijk in Vlaardingen werd in 1954 ontworpen onder supervisie van Willem van Tijen. De structuur van de wijk biedt een sterke basis voor herstructurering. En dat is nodig, want de wijk, die ruim 5900 woningen telt, bestaat voor ruim de helft uit (kleine) sociale huurwoningen. Een deel van de huizen is toe aan vernieuwing of vervanging.

Vernieuwing

De vernieuwing van de wijk vraagt om een nieuwe woningmix, waarin ruimte is voor middeldure en dure huur- en koopwoningen. De huidige situatie aan de westzijde van de Westwijk is een harde scheiding tussen stad en landschap. Het aangrenzende landschap moet opgenomen worden als onderdeel van de wijk. Hiermee moet een aantrekkelijke, groene omgeving om te verblijven, te spelen en te sporten worden gecreëerd, die ook bijdraagt aan een gezonde biodiversiteit.

Visie

Er wordt in Vlaardingen gewerkt aan een integrale Gebiedsvisie Westwijk, die halverwege 2020 wordt vastgesteld. In de gebiedsvisie staat welke doelstellingen gerealiseerd worden in de komende jaren, en welke middelen daarvoor nodig zijn. Er wordt onderzocht hoe het landschap, verweven met de te vernieuwen bebouwing kan leiden tot een interessantere en duurzamere woon- en leefomgeving.