terug

VNG: nieuwe aanpak binnensteden om verschaling te vermijden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een aantal veranderingen die nodig zijn om verschaling van het voorzieningsniveau in dorpen en steden te vermijden. Ondernemers hebben het moeilijk, zo krijgt de vereniging terug, dus er is een ‘gecoördineerde ruimtelijke-economische aanpak nodig’. Dat schreef de vereniging in aanloop naar het Kamerdebat van 19 april over ‘ondernemen en bedrijfsfinanciering’.  

Leefbaarheid van het centrum onder druk

Ondernemers merken een stapeling van problematiek zoals de gevolgen van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. De leefbaarheid in het centrum staat daardoor onder druk. Een van de oorzaken die de VNG geeft is de ingewikkelde aanvraag die gemeenten moeten doen als ze aanspraak willen maken op de Impulsaanpak winkelgebieden. Deze regeling werd door het ministerie van Economische Zaken in het leven geroepen om gemeenten te steunen bij het herstructureren en transformeren van een winkelgebied. In vier rondes wordt steeds 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vorige maand ontvingen 9 gemeenten (Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn) in de tweede ronde ruim 18 miljoen euro. In de eerste ronde in 2022 werd het volledige bedrag besteed aan 11 andere gemeenten.

Zowel grote als kleine gemeenten geven bij de VNG aan dat de regeling te ingewikkeld is, waardoor ze afzien van het indienen van de aanvraag. Ook wanneer zij er wel voor in aanmerking zouden komen. De vereniging pleit daarom voor een vereenvoudiging van de procedure of meer steun bij het indienen vanuit het rijk.

Belang van MKB-ondernemers

Daarnaast sluit de VNG zich aan bij een wens vanuit het midden- en kleinbedrijf. Die hebben behoefte aan meer structuur, samenhang en samenwerking. De triple helix-partijen (overheid, onderwijs, onderneming) zouden de ruimte moeten krijgen om via pilots deze nieuwe structuren en samenwerkingen te onderzoeken, meent de vereniging. Van belang is daarbij dat MKB-ondernemers kunnen blijven concurreren, ondanks deze moeilijke tijden, zodat ze mee kunnen blijven doen ‘in de klimaatneutrale, inclusieve en digitale samenleving van morgen’. 

Bronnen: Binnenlandsbestuur, RvO, Rijksoverheid

Tags: VNG

Bekijk ook deze items