terug

Voormalig Marinekamp Valkenburg in Katwijk krijgt nieuwe bestemming

Project Locatie ValkenburgOp donderdag 11 juli is door de gemeenteraad van Katwijk het masterplan voor de locatie Valkenburg vastgesteld. Het einddoel van dit plan is volgen Wethouder Thijs Udo de ontwikkeling van voormalig marinevliegkamp Valkenburg tot een aantrekkelijk energieneutraal woon-, werk- en recreatiegebied met ruim 5.000 woningen, een werkpark, sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. Op deze plek aan de duinen vormen natuur, historie én de dromen van de toekomstige bewoners de basis voor bijzonder en energieneutraal wonen.

Ontwikkeling Locatie Valkenburg

De ontwikkeling van Locatie Valkenburg gebeurt stap voor stap, waarbij de vraag van de consument het tempo zal bepalen. “Die flexibiliteit is cruciaal”, aldus burgemeester Jos Wienen. “Omdat het plan niet in beton gegoten is, kunnen we de deelplannen blijven actualiseren op basis van ontwikkelingen in de markt en nader verkregen inzichten.”

Infrastructuur

Voor de ontwikkeling van Locatie Valkenburg is een goede ontsluiting op de RijnlandRoute van groot belang. Op dit moment is de manier waarop dit zal gaan nog niet definitief bepaald. Wanneer aanpassing van het plan nodig is om de RijnlandRoute in te passen dan is hier ruimte voor.

Groene buffer

De gemeente Katwijk, het RVOB en de gemeente Wassenaar hebben afgesproken om samen op te trekken bij de invulling van de waardevolle groene ruimte ten zuiden van de Locatie Valkenburg. Ook wordt onderzocht of er ruimte is voor het zweefvliegen en het smalspoor. De provincie Zuid-Holland is nauw bij het overleg betrokken.


Bekijk ook deze items