terug

14 gemeenten doen mee aan City Deal Fietsen voor Iedereen

Afgelopen maandag hebben 14 gemeenten de City Deal Fietsen voor Iedereen ondertekend in Arnhem. Doel van deze City Deal is om het bezit en gebruik van de fiets te stimuleren. Dat betekent dat zoveel mogelijk mensen toegang moeten hebben tot passende fietsen, en ook de kans hebben om de vaardigheden daarvoor te ontwikkelen. De ondertekening vond plaats op de Dag van de Stad.

Hoewel er in Nederland inmiddels meer fietsen dan mensen zijn (ongeveer 23 miljoen), pakt nog lang niet iedereen regelmatig de fiets. Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft momenteel 12% van alle Nederlanders boven de 6 geen fiets. Ruim 20% van de Nederlanders fietst bijna nooit. Een deel van deze groep heeft het fietsen ook nooit aangeleerd, bijvoorbeeld omdat hun ouders het fietsen zelf ook niet beheersen. Onder dit percentage valt ook een groot aantal kinderen, gemiddeld zitten in elke basisschoolklas in de steden twee leerlingen die geen fiets hebben. Eén op de 11 kinderen fietst nooit of nauwelijks.

Samenwerkingsverband

De City Deal moet ervoor zorgen dat meer mensen toegang tot een fiets hebben, en deze ook kunnen gebruiken. Naast de veertien gemeenten, zijn er nog diverse andere partners bij de City Deal betrokken, namelijk 6 maatschappelijke partners, 3 ministeries en 2 bedrijven. Samen gaan ze projecten organiseren die het hebben en kunnen van fietsen moeten stimuleren. Hiervoor is de komende 4 jaar 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. De 14 gemeenten zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Binnen dit samenwerkingsverband gaan de initiatiefnemers zowel nieuwe projecten opstarten als bestaande opschalen. In diverse steden zijn namelijk al initiatieven ondernomen om meer mensen aan het fietsen te krijgen. Zo zamelen Rotterdam en Maastricht tweedehands fietsen in, die vervolgens worden opgeknapt en tegen een kleine vergoeding overgedragen aan mensen met een kleine beurs. Door middel van een soortgelijk initiatief helpt Stichting Leergeld (een van de City Deal-partners) jaarlijks zo’n 20.000 kinderen aan een fiets.

Grote ambitie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een van de initiatiefnemers van deze City Deal. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen benadrukt dan ook het belang van de fiets: “De fiets brengt je verder in het leven en zorgt daarmee ook voor kansengelijkheid. Je stapt op de fiets naar school, naar werk of naar familie en vrienden. We willen hiermee, dicht bij mensen en in de wijken waar mensen het nodig hebben, stimuleren dat fietsen normaal wordt voor mensen die het nu niet gewend zijn. Dit is een volgende stap in het fietsvriendelijker maken van Nederland, nog altijd fietsland nummer één in de wereld. Onze ambitie is groot: zo pakken de komende jaren alleen al 100.000 extra forenzen de fiets naar het werk ten opzichte van 2022. En dat gun ik meer mensen.


Bekijk ook deze items