terug

90% gemeenten verwacht impuls circulaire economie door coronacrisis

Het overgrote deel van de gemeenten verwacht dat de coronacrisis de ontwikkeling van de circulaire economie versnelt. Dat blijkt uit onderzoek van de Stec Groep. Hiervoor verrichtte het bedrijf een benchmarkonderzoek bij 120 gemeenten, waarvan maar liefst 90% aangaf te verwachten dat de coronacrisis een stimulerende werking op circulair ondernemen zal hebbe. Tegelijkertijd liet 85% van respondenten echter weten dat hun werklocaties nog niet circulaire economie-proof zijn.

circulaire economie
Foto: Pixabay

Driekwart van de gemeenten in het onderzoek stelt dat de coronacrisis heeft aangetoond hoe fragiel en niet-duurzaam de mondiale productieketens zijn. “We zien dat bedrijven nu kritischer kijken naar hun ketens en hun afhankelijkheid van bijvoorbeeld China. Dat biedt een kans voor het reorganiseren en moderniseren van de productie en om het gesjouw van allerlei producten en grondstoffen over de wereld te verminderen door stappen te zetten in circulariteit”, zegt Evert-Jan de Kort. Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol in het pakken van deze kansen. De overheid kan de transitie stimuleren met beleid, wet- en regelgeving, maar ook door perfecte plekken te bieden voor circulaire bedrijvigheid.

Succesvolle circulaire werklocaties

Een top circulaire werklocatie moet volgens gemeenten ongehinderd ruimte bieden aan het kunnen verwerken van afvalstromen tot nieuwe producten. De circulaire productie gaat immers vaak gepaard met geluid, stof en geur. Daarnaast is ook een optimale bereikbaarheid volgens gemeenten van vitaal belang. Niet alleen via de weg, maar ook via water, spoor, OV én digitaal. Verder valt op dat de gemeenten in het onderzoek een lage score toekennen aan de kwaliteit van organisatie en samenwerking op circulaire werklocaties. 

Circulaire economie hoog op gemeenteagenda

De gemeenten in het onderzoek zijn nog maar weinig vertrouwd met de circulaire economie. Zo vindt 66% van de gemeenten het eigen kennisniveau onvoldoende en bijna 90% geeft aan geen goed beeld te hebben van wat bedrijven in de eigen gemeente nu doen op dit vlak. Gemiddeld geven gemeenten zichzelf een 5,8 voor hun inzet op circulaire economie.

Toch staat bij veel gemeenten circulaire economie hoog op de agenda. Zo heeft ruim 85% van de gemeenten een ambtelijke of bestuurlijke trekker circulaire economie. Een op de vijf gemeenten heeft een specifieke afdeling Duurzaamheid waar circulaire economie is ondergebracht. Daarnaast houden vooral de afdelingen Economische Zaken (30%) en Ruimtelijke Ordening (25%) zich bezig met circulaire economie. Bijna 80% van de gemeenten zegt dat de omslag naar een circulaire economie vraagt om een samenhangende visie en aanpak vanuit alle gemeentelijke disciplines. In de praktijk blijkt die gezamenlijke aanpak en het boeken van tastbare resultaten echter nog wel lastig, zo geven gemeenten in het onderzoek aan. 

Rijksdoelstelling: 100% circulair in 2050

Het Rijk streeft naar een volledig afvalloze economie in 2050. Gemeenten spelen een belangrijke rol in deze transitie. In de gemeentebenchmark heeft Stec Groep de stand zaken bij gemeenten gepeild in de periode maart – mei 2020. De benchmark is dit jaar voor het eerst uitgevoerd.


Bekijk ook deze items