terug

Aanleg zonneparken wordt makkelijker door tijdelijke vergunning

zonnepanelen aanleggen Drenthe
Bron Pixabay

De gemeente Coevorden verleende aan Solarfields en Energiestreek via een zogenaamde kruimelprocedure een tijdelijke vergunning voor de bouw van een zonnepark. Hiertegen werd bezwaar ingediend door een plaatselijke melkveehouder. In februari werd de melkveehouder in het gelijk gesteld en de vergunning vernietigd. De gemeente ging in hoger beroep. De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan ten gunste van de gemeente.

De zogenaamde kruimelprocedure op basis waarvan de vergunning werd verleend is gebaseerd op het uitzonderingenlijstje in een bijlage van het Besluit Omgevingsrecht. Daarin worden een aantal gevallen genoemd waar toch toestemming aan kan worden verleend, ook al zijn ze in strijd met het bestemmingsplan. Meestal betreft het kleinschalige projecten zoals een dakkapel, maar ook ander gebruik van gronden voor een maximumtermijn van 10 jaar valt hieronder. Ook al is het de bedoeling dat het zonnepark zo’n 25 jaar blijft staan, heeft men toch voor deze procedure gekozen om langere procedures te omzeilen en om al subsidie te kunnen aanvragen.

Zonnepark Coevorden

De tijdelijke vergunning werd verleend voor zonnepark De Watering in Coevorden, dat 22 hectare zal gaan beslaan. Melkveehouder Prinsen tekende bezwaar tegen de plannen. Zijn land grenst aan de locatie waar het zonnepark zal worden gerealiseerd. Hij gelooft niet dat  het park na 10 jaar wordt afgebroken en dat een tijdelijke vergunning daarom niet terecht is.

Goed nieuws voor aanleg zonneparken

De rechtbank Noord-Nederland vond het niet aannemelijk dat het zonnepark na 10 kan en zal verdwijnen en stelde de man in het gelijk. De Raad van State gaat hier echter niet in mee en stelt dat het voldoende is dat het park kan verdwijnen, de zonnepanelen kunnen namelijk redelijk eenvoudig worden verplaatst.

De uitspraak wordt door juristen gezien als goed nieuws voor bedrijven die zonneparken ontwikkelen.

Bron: Volkskrant, RTV Drenthe


Bekijk ook deze items