terug

Arnhem versoepelt regels zonnepanelen op monumenten

Gemeente Arnhem wil het mogelijk gaan maken om met slimme oplossingen te komen om monumenten te verduurzamen. De energierekening is voor sommige organisaties of Arnhemmers die hier werken of wonen hoog. Omdat de regels rondom zonnepanelen bij monumenten zo strikt en ingewikkeld zijn, is het lastig om goed te verduurzamen. Daardoor wordt het werken en wonen in deze panden op sommige plekken onbetaalbaar. Om dat te voorkomen, lanceerde gemeente Arnhem eind 2023 een Actieplan Verduurzaming Erfgoed.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Duurzaamheid, benadrukt het belang: “Verduurzamen is belangrijk voor het milieu en voor de portemonnee. Het opwekken van schone energie is daarbij erg belangrijk. Daarbij koesteren we ons erfgoed en zien we tegelijkertijd dat we ook daar willen verduurzamen. Ons actieplan zorgt voor nieuwe oplossingen voor oude panden.”

Bob Roelofs, wethouder Erfgoed: “Dat we monumenten nu kunnen verduurzamen is een belangrijke stap voor de toekomst van ons waardevolle erfgoed.

Een specifieke actie uit dit plan is het nieuwe beoordelingskader voor zonnepanelen op erfgoed. Na gesprekken met erfgoedeigenaren bleek er behoefte aan duidelijkere en soepelere regels.

Pilot rode zonnepanelen

Op dit moment zijn zonnepanelen bij gemeentelijke en rijksmonumenten vergunningplichtig, maar de regels niet helder. Bij huizen in beschermd gebied zijn vergunningsvrije opties beperkt. Een pilot met rode zonnepanelen op sociale huurwoningen in samenwerking met Portaal heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Deze rode panelen op de Geitenkamp bieden een aanvaardbare oplossing voor zonnepanelen op beschermde rode daken, zelfs als ze zichtbaar zijn. Dit vormt de basis voor nieuwe, eenvoudigere regels voor zonnepanelen op erfgoed.

Arnhem zet hiermee een stap naar een duurzamere toekomst, waarin erfgoed behouden blijft en groene energie een plek krijgt op karakteristieke daken.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?Bekijk ook deze items