terug

ABN Amro: Nederland telt 900 klimaatkwetsbare wijken

In Nederland zijn er 900 wijken waar de klimaatrisico’s in combinatie met het verduurzamen van de woningen mogelijk te veel gevraag zijn voor de bewoners. Dit stelt ABN Amro in het rapport Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt. In 90 van deze wijken doet zich bovendien een combinatie van risico’s voor, terwijl de bewoners er financieel kwetsbaar zijn.

Voor dit rapport bracht ABN Amro ‘klimaatkwetsbare wijken’ in kaart, oftewel wijken waar de risico’s van klimaatverandering zich te veel opstapelen. Denk bijvoorbeeld aan de kans op overstromingsschade door zware regenval, of funderingsproblemen die ontstaan door extreme droogte. Daarnaast telde ook de financiële risico’s voor achterstallige verduurzaming mee. Als woningen vanwege klimaatnood moeten worden verduurzaamd, kunnen deze kosten namelijk tot ellende bij de woningeigenaren leiden. Voor dit onderzoek keek de bank welke van de 3.200 wijken in Nederland aan al deze risico’s blootstaan tot 2050. Hierbij maakte ze gebruik van de huidige risicokaarten.

In kaart brengen

Uit dit onderzoek bleek dat in 900 wijken de klimaatrisico’s en de verduurzamingskosten mogelijk te veel gevraagd zijn voor de bewoners. Deze wijken liggen voor een belangrijk deel aan de rand van Nederland, in Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland. Maar ook langs de rivieren en in de steden in het westen komen dit soort wijken voor. Vaak liggen de energielabels hier gemiddeld laag, wat de kosten van het verduurzamen vergroot. Bijkomend probleem is dat relatief veel woningen hier in particulier eigendom zijn.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Als oplossing suggereren de onderzoekers dat beleidsmakers in de meest kwetsbare gebieden de risico’s en herstelopties per pand in kaart brengen. Hiervoor zouden woningeigenaren, banken, woningcorporaties, verzekeraars en overheidsinstanties gezamenlijk aan tafel kunnen gaan zitten. Verder zouden fondsen voor duurzaam funderingsherstel breed ingezet kunnen worden in kwetsbare wijken. Hierbij kan funderingsherstel bijvoorbeeld gecombineerd worden met het aansluiten op aardewarmte.

Goedkope woningen, maar hoge kosten

Volgens het rapport speelt in 90 van deze wijken een combinatie van twee klimaatrisico’s, waarbij ook de huishoudens financieel kwetsbaar zijn. Specifiek gaat het hier om huishoudens in woningen die een lage waarde hebben (en dus laaggeprijsd zijn), maar tegelijkertijd hoge schadeherstelkosten hebben. Daar wonen dus waarschijnlijk mensen met een relatief laag inkomen, voor wie de verduurzamingskosten lastig te dragen zijn. Van deze 90 wijken zijn er 19 waar de overheid zich volgens ABN Amro snel op zou moeten richten. “Het zijn wijken met relatief lage inkomens én veel koopwoningen. Je zou het ‘sociale koop’ kunnen noemen; vaak voormalige huurwoningen die door een corporatie zijn verkocht”, aldus Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro.

Bronnen: Stadszaken, Binnenlands Bestuur

Foto: Romaine, CC0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items