Tag: klimaatadaptatie

ABN Amro: Nederland telt 900 klimaatkwetsbare wijken

In Nederland zijn er 900 wijken waar de klimaatrisico’s in combinatie met het verduurzamen van de woningen mogelijk te veel gevraag zijn voor de bewoners. Dit stelt ABN Amro in het rapport Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt. In 90 van deze wijken doet zich bovendien een combinatie van risico’s voor, terwijl de bewoners er financieel kwetsbaar zijn. Voor dit rapport bracht ABN Amro ‘klimaatkwetsbare wijken’ in kaart,…

Lees meer

ABN Amro: Nederland telt 900 klimaatkwetsbare wijken

In Nederland zijn er 900 wijken waar de klimaatrisico’s in combinatie met het verduurzamen van de woningen mogelijk te veel…

Architectenbureau ontwikkelt klimaatadaptief kwartetspel

KAW introduceert deze dagen een kwartetspel dat opdrachtgevers, professionals en bewoners moet helpen om eenvoudig klimaatadaptieve keuzes te maken. Daarmee…

De weg naar ‘effectief Klimaatadaptatief

Klimaatadaptatie staat meer op het collectieve netvlies dan ooit en vrijwel elke gemeente schakelt een tandje bij. Hoe was het precies…

Vergroening Hofplein leidt tot koelere binnenstad Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar het effect van de toekomstige vergroening van het Hofplein. Hieruit blijkt dat…

Natuurmonumenten: “Investeer ons nu ook uit de droogtecrisis”

Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Nederland te kampen met extreme droogte en er is nu zelfs…

Arcadis werkt mee aan duizend klimaatbestendige bedrijventerreinen

Onder leiding van het IVN deed Arcadis samen met ongeveer dertig andere betrokken partijen een aanvraag voor een miljoenenimpuls voor…

Hoe toekomstbestendig is de Omgevingswet?

In 2011 verscheen de ministeriële uitgave ‘Waarom een nieuwe Omgevingswet?’ Daarin worden de omgevingsrechtelijke problemen geschetst en de behoefte aan een nieuw stelsel…

“Groen is niet de kers op de taart, maar de taartbodem!”

Het denken over toekomstgericht bouwen, met aandacht voor natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, moet op rijksniveau worden verankerd. Die conclusie trok…

Klimaatadaptatie dankzij sensoren

Als de extreme zomers en buien van de afgelopen jaren ons één ding geleerd hebben, is het dat de noodzaak…

Nieuw waterinfiltrerend bandensysteem: Kerb-IT zorgt voor meer groen langs de weg

Dagelijks passeren 6.000 voertuigen de doorgaande weg tussen Standdaarbuiten en Oudenbosch. De slechte staat van de riolering en wegfundering en…