terug

Actueel Hoogtebestand Nederland vrij toegankelijk via PDOK

Actueel Hoogtebestand NederlandHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is nu voor iedereen vrij toegankelijk via PDOK. De gegevens uit het hoogtebestand vormen een digitale hoogtekaart. De kaart werd tot nu toe vooral door Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruikt bij het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. Door het volledig en zonder enige voorwaarden openstellen van het bestand willen overheden hergebruik van de beschikbare gegevens stimuleren.

De gegevens uit het AHN zijn verzameld vanuit de lucht. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D hoogte-informatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig, de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing.

De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat financieren het programma. Overheidsdata zijn voor bedrijven en burgers een waardevolle bron van informatie. Het kabinet streeft daarom naar open data: veel van deze (geografische) gegevens worden de komende jaren voor iedereen vrij beschikbaar.

Kijk hier voor meer informatie.


Bekijk ook deze items