terug

Alle ins en outs van speelruimtebeleid

playground-182042_1920Op 3 en 4 juni 2015 organiseren stichting SPEELRUIMTE en OBB de jaarlijkse cursus Speelruimtebeleid. De twee speelruimtebureaus nodigen iedereen uit om actief en concreet aan de slag te gaan met vraagstukken over het thema spelen in de openbare ruimte.

Het cursusmateriaal

De cursusleiders staan met beide benen in de praktijk van het gemeentelijke speelruimteadvies en brengen een schat aan ervaring mee in het formuleren en implementeren van beleids- en beheerplannen. Het cursusmateriaal beslaat het hele proces van de wens speelruimte aan te bieden tot en met de eventuele vervanging van het speeltoestel dat ooit geplaatst is. Dit jaar zal er extra aandacht zijn voor het op maat hanteren van uitgangspunten, participatie, natuurlijk spelen en Europese aanbesteding. Het kan dan ook niet anders dat de intensieve cursus bestaat uit verschillende werkvormen zodat de onderwerpen goed worden opgenomen en verwerkt: een gevarieerd programma van theorie, veldbezoek in de stad en workshops waarbij de deelnemers zelf aan het ontwerpen slaan.

De cursus werd in de afgelopen jaren al meer dan 25 keer met succes gegeven aan ruim 425 deelnemers. Deze cursus wordt als waardevol en motiverend ervaren door deelnemers die beroepshalve betrokken zijn bij speelruimte: ambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouw­coöperaties en projectontwikkelaars. Er is ook ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen.

De kosten voor deze cursus op 3 en 4 juni a.s. in Utrecht bedragen 955 euro. Hierin zijn al het cursusmateriaal, een overnachting, ontbijt, lunches en diner inbegrepen. Voor meer informatie en aanmelden, lees verder.

Nieuwe kansen voor speelruimtebeleid

Onderzoek toont aan dat buiten spelen voor kinderen van onschatbare waarde is. Juist tegenover de recente berichten over ontwikkelingen in het onderwijs, waarbij kinderen worden gestimuleerd te leren met behulp van een aangepaste iPad, is aandacht voor het fysieke buiten spelen weer actueel.

Regelmatig een uurtje buiten spelen zorgt voor voldoende lichaamsbeweging en is een goed middel tegen obesitas, suikerziekte en chronische aandoeningen aan hart en luchtwegen. Regelmatig buiten spelen draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden bij kinderen en zorgt ervoor dat kinderen gemakkelijker en beter slapen. En goede speelruimte versterkt de sociale samenhang in de buurt en zorgt voor een beter leefklimaat en groter veiligheidsgevoel.

Het speelruimtebeleid

Het speelruimtebeleid is bij uitstek een opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving. Speelruimte stelt immers eisen aan groen, verkeer, participatie, ontwikkeling en gezondheid van het kind, speeltoestellen, sportvelden, schoolpleinen, routing door de buurt enzovoort. Speelruimte raakt ook aan preventieve gezondheidszorg, educatie en vraagstukken bij de opvoeding.

De cursus Speelruimtebeleid van SPEELRUIMTE en OBB legt de basis voor verandering en vernieuwing van visie en ambities. Met goed onderbouwd speelruimtebeleid kunt u afgewogen keuzen maken over speelruimte in uw gemeente.


Bekijk ook deze items