terug

Ander beheer begint met de juiste voorbereiding

Elke gemeente heeft ermee te maken: hoe zorgen we ervoor dat niet-gewenste kruiden in de openbare ruimte op een verantwoorde en effectieve wijze worden verwijderd? ‘Verantwoord’ betekent in deze tijd beheer op een niet-chemische wijze.

Juiste uitvoering

Hoe zorg je ervoor dat zo’n wens gedragen wordt door alle betrokken belanghebbenden en vervolgens op de juiste wijze wordt uitgevoerd? Denk daarbij niet alleen aan ontwerpers en beheerders, maar ook aan degenen die gebruik zullen maken van de openbare ruimtes. Ook zij hebben inspraak en zullen dus moeten worden meegenomen in de besluitvorming. Veel organisaties lopen op dit gebied tegen dezelfde knelpunten aan, bijvoorbeeld dat medewerkers niet op een lijn liggen aan de voorkant, dus bij het ontwikkelen of veranderen van het beleid. Of, anders gezegd, er liggen kansen om op eenvoudige wijze knelpunten te voorkomen.

Gezamenlijke doelen

Om effectief en chemievrij kruidenbeheer te bereiken is in de eerste plaats een goede voorbereiding nodig, waarbij betrokken partijen gezamenlijk doelen vaststellen en op een lijn met elkaar komen. Wanneer zowel ontwerper, groenbeheerder en uitvoerder bij de voorbereidingen worden betrokken, kunnen al tijdens het ontwikkelen van het beleid de juiste randvoorwaarden voor het laten ontstaan van zo min mogelijk ongewenste kruiden worden meegenomen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Tips voor gemeenten

Ga kortom aan de voorkant met ontwerpers en uitvoerders met (onder meer) kennis van bestraten om de tafel zitten en bespreek hoe het ontwerp zo aangepast kan worden dat er zo min mogelijk kansen voor niet-gewenste kruiden zijn en dat het bodemleven zo op peil wordt gebracht dat beplantingen dichtgroeien, waardoor ongewenste kruiden geen kans krijgen om te groeien. Als die kruiden er toch staan, is het slim plannen van onderhoud en inzicht in kosten essentieel. We weten dat onder andere borstelen, branden en schoffelen vrij dure methoden zijn om gebieden onkruidvrij te houden. Het met regelmaat vegen van verhardingen om te voorkomen dat zaden kunnen kiemen is pas effectief als men weet in welke periode kruiden zich uitzaaien. IPC Groene Ruimte heeft veel ervaring opgedaan met het op een lijn brengen van medewerkers binnen een organisatie. Door medewerkers te laten samenwerken en gebruik te laten maken van elkaars kennis, neemt de innovatiekracht toe. Juist deze bewustwording, de meerwaarde van samenwerken door gebruik te maken van elkaars kennis, is de enige juiste voorbereiding op welke verandering dan ook.

Meer info: www.ipcgroen.nl


Bekijk ook deze items