terug

Assen en Bloemendaal winnaars Groene Stad Challenge 2022

De uitslag van de Groene Stad Challenge editie 2022 is bekend. In deze tweede editie lieten 123 gemeenten zich analyseren op de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. Op basis hiervan, werd het Drentse Assen verkozen tot de groenste stad van Nederland. Daar bestaat bijna 60% van het oppervlak uit groen. Bloemendaal in Noord-Holland is nog steeds het groenste dorp van Nederland.

De Groene Stad Challenge, waarvan de eerste editie in 2021 plaatsvond, is een initiatief van SwecoHusqvarna en NL Greenlabel. Het doel van deze competitie is om gemeenten te helpen hun groenambities te realiseren. Voor de Groene Stad Challenge 2022 is het groen en groenpotentieel in de woonomgeving van ruim 6,7 miljoen inwoners in 698 plaatsen en 4.430 Nederlandse buurten in kaart gebracht.

Nederland heeft enorme groenpotentie!

Volgens de initiatiefnemers van de Challenge is er binnen Nederlandse steden en dorpen een enorme groenpotentie. Zo is er een kleine 41 miljoen vierkante meter aan parkeervakken die vergroend kunnen worden. Ook is er ruimte voor het planten van meer dan 655.000 grote bomen of maar liefst 3,9 miljoen kleine bomen. In de 123 deelnemende gemeenten (36% van het totaal van Nederland) is er ruim 186,5 miljoen vierkante meter aan plat dak – zo’n 37.300 voetbalvelden – dat zich leent voor vergroening. Van de bestaande openbare gazons is er bij ruim 232 miljoen vierkante meter ruimte voor opwaardering. 


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Joeri Meliefste, expert stedelijk groen bij Sweco: “We zien de aandacht voor groen in veel Nederlandse gemeenten toenemen, maar er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Zo is er in de 123 gemeenten die wij onder de loep namen een kleine 9,4 miljoen vierkante meter aan zinloze verharding. Denk aan veel te brede stoepen en versteende hoeken en pleintjes. Al deze zinloze verharding biedt enorme kansen voor verdere vergroening, bijvoorbeeld om hittestress, wateroverlast of verdroging tegen te gaan, maar ook om verblijfskwaliteit en gezondheid te verbeteren en de biodiversiteit in de stad een impuls te geven.”

Top 10 Groenste steden 2022 (met posities van vorig jaar)

 1. Assen
 2. Rijswijk (1)
 3. Delft (2)
 4. Bussum
 5. Soest (3)
 6. Zeist (4)
 7. Lelystad
 8. Nieuwegein (5)
 9. Apeldoorn (6)
 10. Doetinchem (7)

Top 10 Groenste dorpen 2022 (met posities van vorig jaar)

 1. Bloemendaal (1)
 2. Huis ter Heide (2)
 3. Barger-Compascuum (gemeente Emmen)
 4. Zoelen (3)
 5. Doorn (4)
 6. Oosterbeek (5)
 7. Aerdenhout (6)
 8. Maarn (7)
 9. Gees (gemeente Coevorden)
 10. Ellecom (8)

Bekijk de volledige ranglijst en analyse

Foto bovenaan: jhut1995, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items