terug

Nieuw verschenen: Bouwstenen voor bomenbeleid

Begin deze maand is er een nieuw boek voor beleidsmedewerkers groen verschenen: Bouwstenen voor Bomenbeleid, van auteurs Dick Oosthoek en Camiel Versluis. Doel van dit boek is om beleidsmedewerkers te ondersteunen bij het opstellen van bomenbeleidsplannen waarin de ecologische functies en de waarde van bomen centraal staan. De uitgevers Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur hopen dat met sturen op functies in beleid meer bomen gezond oud kunnen worden.

De Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) is een landelijk platform waarbij beleidsmedewerkers van gemeenten zijn aangesloten. Voor de schrijvers van het boek was het logisch om in dit gezelschap op 2 december het eerste exemplaar uit te rijken. Het ideaalbeeld is dat beleidsmedewerkers in alle 344 gemeenten het boek gebruiken bij het opstellen van hun bomenbeleid. In het boek worden handvatten gegeven waarmee het gemakkelijker is om beleid te formuleren dat uitgaat van de ecologische functies van bomen. Bomenbeleid wordt daardoor weerbaarder in de concurrentie om ruimte en middelen ten opzichte van andere beleidsterreinen, zoals woning- en wegenbouw.

Uitgangspunt voor beleid

Beleidsmedewerkers uit onder andere Breda en Dordrecht hebben geholpen bij het opstellen van de publicatie. Breda, dat volgend jaar toe is aan een nieuw bomenbeleid, is voornemens om de functies van bomen die in het boek beschreven zijn als uitgangspunt te nemen voor beleid. Dordrecht is door het boek concrete plannen aan het uitwerken om hun bomenbestand uit te breiden met data over het kroonvolume. Beide steden hebben plannen om in de toekomst te sturen op ecologische functies en de verschillende waarden van bomen.

Houvast bij aanbestedingen

Bovendien bevat het boek handvatten voor aanbestedingen van boomwerkzaamheden. In dit hoofdstuk staan mogelijkheden benoemd om via de ‘meest voordelige inschrijver’ kwalitatief goede aanleg en onderhoud van bomen te realiseren met een zo laag mogelijke impact op klimaat en omgeving.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Het boek Bouwstenen voor Bomenbeleid, is in hardcover en E-book verkrijgbaar in diverse (online) boekwinkels. In het boek staan een aantal gestandaardiseerde teksten die gemeenten vrij van rechten kunnen overnemen voor het opstellen van eigen beleid. Meer informatie is verkrijgbaar via de websites van Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur.


Bekijk ook deze items