Tag: beleid

Rli: Ruimtelijke ordening op de schop voor klimaatbestendig Nederland

Om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen, zal Nederland zijn ruimtelijke ordening drastisch moeten aanpassen. Dit schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het vandaag verschenen rapport ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’. Zo zal er extra ruimte nodig zijn voor dijkversterking, rivierverruiming en waterberging. Tegelijkertijd moet ook manier waarop we de ruimte gebruiken voor wonen, werken, landbouw en energie ingrijpend worden veranderd. Gat tussen theorie…

Lees meer

Rli: Ruimtelijke ordening op de schop voor klimaatbestendig Nederland

Om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen, zal Nederland zijn ruimtelijke ordening drastisch moeten aanpassen. Dit schrijft de Raad…

Wat denkt de Nederlandse samenleving over het klimaatbeleid?

Van 9 maart 2023 tot en met 21 april 2023 kunnen alle Nederlanders de politiek adviseren over klimaatbeleid middels de…

Nieuw verschenen: Bouwstenen voor bomenbeleid

Begin deze maand is er een nieuw boek voor beleidsmedewerkers groen verschenen: Bouwstenen voor Bomenbeleid, van auteurs Dick Oosthoek en…

Het Omgevingsloket: De ‘informatiemotor’ van de Omgevingswet

Het Omgevingsloket is een cruciaal onderdeel van het werken met de Omgevingswet. Wat gebeurt er op dit moment om het te laten werken? Een interview…

Climate App: nieuwe tool voor stedelijke klimaatregeling

Stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering. In de…

Cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid

Op 4 en 5 juni 2014 organiseren stichting Speelruimte en OBB ingenieursbureau de cursus gemeentelijk speelruimtebeleid. Iedereen die beroepshalve betrokken…

Norm voor constructief glas herzien

NEN heeft een nieuwe versie…

Open City Dialogues | 28 en 29 September

Open City Dialogues wordt een weekend met workshops, presentaties, excursies en debatten. Daarin zullen kunstenaars, curatoren, theoretici en beleidsmakers hun…

Introductie van ‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’

In samenwerking met het bedrijf Royal HaskoningDHV…