terug

Norm voor constructief glas herzien

Transport van vlakglas op een glasbok. Beeld door Dontworry via Wikimedia.
Transport van vlakglas op een glasbok. Beeld door Dontworry via Wikimedia.

NEN heeft een nieuwe versie van NEN 2608, de norm voor het berekenen van vlakglas in een constructieve toepassing, voor commentaar gepubliceerd. Omdat de eerste versie uit 2011 op bepaalde punten voor onduidelijkheid en discussie zorgde, heeft de normcommissie besloten de norm te herzien. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2014 online commentaar indienen op het normontwerp.

Norm constructief glas

Na de introductie van de norm in 2011 bleek onduidelijkheid te bestaan over de indeling van de gevolgklasse volgens bijlage H in relatie met NEN-EN 1990 ‘Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp’ en de bijbehorende nationale bijlage. Deze onduidelijkheid gaf te veel discussie in de markt, waarop de normcommissie ‘Vlakglas’ besloot om NEN 2608 te herzien.

Wijzigingen in de norm

De belangrijkste wijzigingen in de norm:

  • het toepassingsgebied is uitgebreid met constructies die moeten worden ingedeeld in gevolgklasse CC3;
  • de betrouwbaarheidsdifferentiatie volgens bijlage H is nu normatief geworden en gekoppeld aan een risicobeoordeling, waarbij is toegevoegd dat in sommige situaties de risicoanalyse buiten beschouwing worden gelaten.
  • in de risicoanalyse volgens bijlage D moet niet meer alleen het risico op schade worden berekend, maar ook het risico op letsel. Ook deze bijlage is nu een normatief onderdeel van de norm.

Ten gevolge van deze wijzigingen is de gehele tekst van NEN 2608 op tal van plaatsen gewijzigd. De verwachting is dat de gevolgen van de wijzigingen gering zullen zijn en dat de glassamenstellingen gemiddeld blijven overeenkomen met de huidige praktijk.

NEN: wat is het en wat doet het?

NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken en deze te implementeren. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs mondiaal niveau.

Bron: NEN.nl

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-26082013-Ontw.-nl.htm


Bekijk ook deze items