terug

Beheer in beweging

Het is u ongetwijfeld ook opgevallen: beheer is in beweging. Om preciezer te zijn: onze opvattingen over wat goed beheer inhoudt, ondergaan een fundamentele verandering. We komen uit een tijd waarin beeldsystematieken leidend waren: of je je werk goed doet, wordt afgemeten aan een geobjectiveerd kwaliteitsniveau. Dat is natuurlijk nog steeds van nut en verdwijnt niet van de ene op de andere dag. Maar een andere stroming wordt steeds dominanter en relevanter. 

De nieuwe kijk op beheer gaat niet uit van objectieve kwaliteit maar van waarden die gebruikers toekennen aan hun omgeving. Bij wijze van spreken wordt de hoogte van de grassprieten als maatstaf vervangen door de hoogte van het rapportcijfer dat bewoners geven. 

Het mag duidelijk zijn dat deze andere waardering grote gevolgen heeft voor het vak van beheerder en alle beheerplannen. Dat begint al bij het verzamelen van informatie voor het opstellen van de plannen. Met bijvoorbeeld enquêtes haal je boven water wat belangrijke waarden zijn voor bewoners in een bepaalde buurt. Die informatie vul je aan met big data-analyses uit de buurt. Bijvoorbeeld meldingen van overlast, of hoe vaak buurtbewoners naar een woning op Funda zoeken en wat de leeftijdsopbouw is in het gebied. 

Na het in kaart brengen van waarden voor een buurt volgen acties die daar invulling aan geven. Dat vraagt echt om ingrepen met chirurgische precisie. Dat dat veel goeds kan opleveren, zie je nu bijvoorbeeld met het kunstwerk ‘Marbles’ van Daan Roosegaarde op het C. van Eesterenplein in Almere. Het was een sociaal onveilige plek met hangjongeren en hoge beheerkosten. Door plaatsing van een lichtkunstwerk dat door de jongeren wordt gekoesterd, is de verblijfskwaliteit er sterk op vooruit gegaan en dalen de beheerkosten. 

Ook een cultuurverandering onder beheerders is onontbeerlijk bij deze nieuwe benadering. Vakkennis blijft onverminderd belangrijk, maar wordt aangevuld met competenties als goed signalen oppikken, het grotere plaatje zien, verbinden, zoeken naar integrale oplossingen binnen en buiten beheer. 

Bij Cyber adviseurs volgen we deze ontwikkelingen met grote belangstelling én passen we ons eigen werk erop aan. We hebben een kersvers ‘waardenmodel’ ontwikkeld en gelanceerd dat een belangrijk stuk gereedschap is voor de uitdagingen van de nieuwe tijd in de openbare ruimte. Dat gebruiken we in al onze plannen en visies die we met gemeenten opstellen. En we verrijken het graag verder als we het in de praktijk met u gaan uitproberen!  

Meer informatie: www.cyber-adviseurs.nl of info@cyber-adviseurs.nl


Bekijk ook deze items