Categorie: Bouwsector

Hoe realiseert u een duurzamere bouwplaats?

Ketenintegratie is al langere tijd onderwerp van gesprek in de bouwsector. In een markt met vaak verschillende belangen is juist op een onderdeel als duurzaam bouwen een integrale aanpak noodzakelijk. Maar uiteindelijk is de prijs van duurzaamheid de belangrijkste bottleneck. Is het de opdrachtgever die hier budget voor vrij moet maken of is het de uitvoerende partij die zijn werkwijze moet aanpassen?  Om tot daden over te gaan, zijn dit…

Lees meer

Regisseursrol gemeente voor meer woningbouw

Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. De nieuwste…

Verrassend hoge toename binnenstedelijke woningbouw

Goed nieuws voor de groene ruimte: binnenstedelijke verdichting kan en gebeurt steeds vaker. (meer…)

Omstreden plan Waterwijk Reeve in Kampen aangenomen

De gemeenteraad van Kampen heeft onlangs ingestemd met de bouw van de waterwijk Reeve aan de nieuwe waterverbinding het Reevediep.…

Startup Sustainer Homes wil miljoen duurzame woningen bouwen

De Nederlandse startup Sustainer Homes wil de komende jaren meer dan een miljoen duurzame woningen bouwen. Deze modulaire woonblokken kunnen…

Ruimtelijke kwaliteit Amsterdam Nieuw-West op het spel door bouwprojecten

Door de hoge woningnood in Amsterdam wordt er te veel nadruk gelegd op nieuwe…

Gemeente Steenbergen bouwt 40 energiezuinige huurwoningen

De Brabantse gemeente Steenbergen bouwt, in samenwerking met woningcorporatie Stadlander, 40 energiezuinige huurwoningen. De…

Bouwsector wil centrale gebouwendatabase

In een brief aan minister Blok van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst, stellen…

Jeugd enthousiasmeren voor de civiele Techniek

Steeds minder jongeren kiezen voor de techniek en jonge technische opgeleide mensen belanden in een niet technisch beroep. Het gevolg…

Nieuw station Ede-Wageningen blikvanger

Het treinstation Ede-Wageningen wordt in een nieuw en behoorlijk bijzonder jasje gestoken. Vooral de…

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek…