terug

Creatief bezuinigen op afvalbeheer

Vuilniszakken op straat in Amsterdam
Vuilniszakken op straat in Amsterdam

Een kleiner overheidsbudget voor afvalbeheer hoeft niet altijd te resulteren in een mindere zorg voor de openbare ruimte. Uit een kleine rondgang van Binnenlands Bestuur blijkt dat Nederlandse gemeenten soms zeer creatieve oplossingen bedenken om de publieke ruimte toch schoon te kunnen houden.

Eén van de beste voorbeelden komt uit Arnhem, waar de gemeente geld moest besparen op het afvalbeheer. Men besloot de afvalbakken op de minst gebruikte plaatsen te verwijderen en een deel daarvan terug te zetten in de drukkere gebieden. Op deze manier werd er veel geld bespaard op de vuilniscollectie, maar ging dit niet ten koste van de kwaliteit van de openbare ruimte. Inmiddels is deze aanpak onder meer overgenomen door de gemeente Leeuwarden, die hiermee jaarlijks ruim 100.000 euro bespaart.

In de Noord-Brabantse gemeente Haaren moest eveneens worden bezuinigd. Daar koos men er voor om minder geld uit te geven aan plantsoendiensten en meer de samenwerking te zoeken met de burgers. Zo gaan de inwoners van de gemeente nu zelf schoffelen en zwerfafval verwijderen. “Verder stellen we maaimachines, onkruideggen en bosmaaiers ter beschikking aan de drie voetbalverenigingen in onze gemeente. Tot ieders tevredenheid houden vrijwilligers de velden bij en is de kwaliteit van de velden aanzienlijk verbeterd”, aldus gemeentelijk beleidsmedewerker Ad van de Ven.

Volgens Addie Weenk, coördinator bij het VNG-kennisscentrum ‘Gemeente Schoon’, is het van groot belang om de burger bij de gemeentelijke taken te betrekken. “Wat erg helpt, is een aantal burgers als het ware ‘mede-eigenaar’ en ‘medebeheerder’ te maken van de openbare ruimte. Sluit deals met bewoners, voorzie ze van hulpmiddelen om een plantsoen schoon te houden. Beloon ze door ze een buurtfeestje te laten organiseren of compenseer ze eventueel met planten of extra speeltoestellen voor hun kinderen.”

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items