terug

De Nieuwe Hovenier: Kennis met oog voor vragen uit de praktijk

Wat kan de wetenschap betekenen voor vragen uit de praktijk van hoveniers? Dat is waar het kennisprogramma De Nieuwe Hovenier van Wageningen University & Research (WUR) en branchevereniging VHG zich op richt. Dat gebeurt met demonstratieprojecten door heel het land en onderwijsmateriaal op mbo- en hbo-niveau. Carmen Aalbers licht het toe. 

Wat is De Nieuwe Hovenier en hoe ben jij erbij betrokken? 

Groene verstedelijking en sociale aspecten van beleid zijn de rode draad in mijn werk. Wie trekt er aan de touwtjes en maakt de dienst uit, wat blijft er liggen aan belangen en wat kun je doen om die toch te bedienen? 

Zo is ook De Nieuwe Hovenier ontstaan. Groenbedrijven kunnen vanuit hun bedrijfsmatige aanpak en groene vakmanschap bijdragen aan de betekenis van het groen in wijken. Het project richt zich vooral op wijken met gemiddeld lage inkomens en praktisch opleidingsniveau. De bewoners daar zijn vaak wel sociaal betrokken bij elkaar, maar om de buitenruimte ook nog ter hand te nemen, dat is vaak meer dan ze kunnen trekken. Voor hen is dit project: hoe kun je voor én met bewoners de groene ruimte in de wijk meer betekenis geven, samen met gemeente, woningcorporatie of andere partijen? 

Foto: Jamain, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Hoe kwamen jullie tot inhoudelijke keuzes en wat sloeg bijvoorbeeld aan? 

De selectie van de inhoud is samen met de hoveniers gedaan. Door in gesprek te gaan merkten we welke thema’s belangrijk waren voor de sector. 

Daarover hebben we filmpjes op ‘Groen Kennisnet Wiki’ staan. Zo kwamen er in de loop van het eerste projectjaar meerdere thema’s bovendrijven en die hebben we ‘in de wiki’ centraal gesteld. Het thema Groen en zorg komt er misschien nog bij. We kunnen daarbij aanhaken bij een VHGprijs winnend project. Een jonge onderneemster merkte hoezeer sommige oude ren worstelen met inrichting en onderhoud van hun tuin, ‘het een beetje leuk maken’. En dat zij als zorgverlener samen met de oudere een boost kon geven aan de tuin. Niet alleen de tuin knapte ervan op, maar de oudere kreeg er ook energie van! 

Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd? 

Het project De Nieuwe Hovenier is voorjaar 2020 gestart en loopt tot voorjaar 2024. Veel inzichten die uit de gesprekken rondom de demonstratieprojecten zijn opgedaan staan inmiddels op de wiki. Om de praktijkkennis en wetenschappelijke kennis te combineren is altijd een uitdaging. Je wilt relevante inzichten voor de praktijk op een concrete en bruikbare manier communiceren. De groenbedrijven van het project hebben de wiki-pagina’s daar de afgelopen maanden nogmaals op doorgelezen en we gaan hun suggesties of zorgen oppakken om de wiki nog toegankelijker te maken. 


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Maar je kunt niet alles in teksten vangen, daarom willen we nog enkele extra filmpjes maken waarbij we vooral mikken op hoe je bewoners betrokken kunt houden. De filmpjes helpen wat minder talige gebruikers van de wiki om lessen op te pikken. 

Samen met VHG bekijken we of er nog behoefte is aan een voortzetting of nieuw project dat vooral focust op hovenierswerk in interactie met bepaalde doelgroepen van zorginstellingen. Het is duidelijk uit onderzoek dat groen veel kan betekenen voor de fysieke en mentale gezondheid. Niet alleen de aanwezigheid van het groen, maar ook het onderhouden of aanpassen ervan kan mensen mentaal een boost geven. We zijn nu al aan het kijken naar zorginstellingen die mee zouden willen doen in zo’n project. Voorjaar 2024 moet de projectaanvraag rond zijn. 

De Nieuwe Hovenier: wat en waarom?

De Nieuwe Hovenier is onderdeel van het programma Kennis op Maat (KoM) van de topsector AgriFood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. In het project wordt veel aandacht gegeven aan wat VHG en hoveniers belangrijk vinden. Dat gebeurt onder meer aan de hand van demonstratieprojecten in Venlo, Arnhem, Dordrecht, Den Haag en Almere. VHG is daarbij penvoerder, de groenbedrijven geven steun met hun inzet. 

Daarnaast is kennismateriaal geschreven voor bijvoorbeeld docenten in groen onderwijs om lesopdrachten mee samen te stellen. Het materiaal is openbaar beschikbaar op Groen Kennisnet. De teksten zijn geschreven voor taal- en kennisniveau mbo4/hbo, en het materiaal is geschikt voor mbo, hbo, zij-instromers en bijscholing voor de groensector. Het materiaal wordt de komende tijd verder aangevuld. 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 6, 2023). Tekst: Michiel G.J. Smit, Redactie Stadswerk Magazine

Foto bovenaan: Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim w województwie łodzkim, CC0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items