terug

De provincie Limburg wil kampeerterreinen verbeteren met inspiratieboek

Camping Vaals, zuid Limburg. Beeld van Joris Leermakers via Flickr.
Camping Vaals, zuid Limburg. Beeld van Joris Leermakers via Flickr.

De kampeerterreinen in Limburg moeten beter aangepast worden op de omgeving. Uit een onderzoek werd duidelijk dat 60 procent van de kampeerterreinen in Zuid-Limburg slecht in de omgeving passen en 36 procent in Noord- en Midden-Limburg. Hierdoor moet het vooral aangepakt worden in het zuiden van Limburg. De provincie wil dit onder andere aanpassen met behulp van het Inspiratieboek Kamperen en Landschap.

Inspiratieboek Kamperen en Landschap

Op 26 juni 2013 werd het Inspiratieboek Kamperen en Landschap overhandigd aan geïnteresseerden, campinghouders, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. In dit boek staan ideeën om het kampeerterrein beter aan te passen op het landschap. Deze ideeën zijn samengesteld naar aanleiding van een analyse van zeventig kampeerterreinen in Limburg. Hierbij werd er gekeken naar de situering van de camping, de verhouding met de omgeving, de begrenzing, de ontsluiting, de plaats van voorzieningen, de groenstructuren en de verkaveling.

Verbetering kampeerterreinen

Tijdens de overhandiging werd er ook een presentatie gegegeven over de bevordering van de landschappelijke inpassing. Hierbij werd de nadruk gelegd op de mogelijkheid tot het bieden van ondersteuning aan ondernemers die bereid zijn dit toe te passen op hun kampeerterrein. Naar aanleiding van deze overhandiging wil de provincie samen met de gemeenten het inspiratieboek gebruiken om regels op het gebied van kampeerterreinen vast te leggen.

Bron: Groene Ruimte


Bekijk ook deze items