terug

De puzzel van verlichting op parkeerterreinen ontrafeld

Tegenwoordig stellen Nederlanders steeds hogere eisen aan parkeerterreinen. Gebruikers willen overzicht, lege plekken moeten snel te vinden zijn en de omgeving. Daarbovenop moeten ontwerpers ook nog rekening houden met bestaande normen en richtlijnen, nieuwe ontwikkelingen, evenals de eisen van opdrachtgevers en wetgevers op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing. Zo ontstaat er een complete puzzel. Om deze puzzel te ontrafelen, schreef de NSVV een aanbeveling over de verlichting op parkeerterreinen.

verlichting op parkeerterreinenDe aanbeveling zet richtlijnen uiteen voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, vervangen en beheren van deze verlichtingsinstallaties. Het betreft hier verlichting voor parkeerterreinen, parkeerdekken en parkeergarages. Hiervoor bevat de aanbeveling onder andere de actuele eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en verticale verlichtingssterkte. Daarnaast besteed het document ook aandacht aan de beoordelingen van lichtkwaliteit en het uitvoeren van lichtmetingen. Minstens zo belangrijk zijn maatregelen om tijdens de gehele levensduur van de installatie een constante lichtopbrengst te realiseren. Deze aanbeveling vormt zo een aanvulling op bestaande normen en richtlijnen.

Richtlijnen zorgen voor duidelijkheid

Deze activiteiten zijn niet alleen van belang voor de lichtkwaliteit, maar ook voor de duurzaamheid. Toch worden ze niet standaard in een Programma van Eisen opgenomen. NSVV hoopt hier met zijn aanbeveling verandering in te brengen. Dit document in de praktijk toepassen, levert bovendien nog een aantal extra voordelen op. Voor zowel opdrachtgevers als ontwerpers wordt het zo namelijk eenvoudiger om de gewenste verlichtingskwaliteit helder te beschrijven. Daarnaast voorkomen heldere richtlijnen ingewikkelde discussies over het resultaat.

Ontwerpen van licht

Op 12 november 2019 presenteerden de NSVV en de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) de aanbeveling voor verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen op het symposium ‘Ontwerpen van licht’ in Eindhoven. De aanbeveling is nu verkrijgbaar via de website van de NSVV.

Over de NSVV

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) is een kenniscentrum dat zich specialiseert in licht en verlichting. Hierbij geeft de organisatie advies aan particulieren, overheden en het bedrijfsleven over zaken als lichttechnologieën en energieverbruik


Bekijk ook deze items