terug

De vernieuwde BRL 9334: op maat gemaakt voor de hoofd- en onderaannemer

Per 1 november 2022 is de vernieuwde versie BRL 9334 Straatwerk van kracht: dé onderlegger voor mooi en strak (klinker)straatwerk met een juiste fundatie, conform de afspraken en zonder gedoe. Met BRL 9334 Straatwerk maken opdrachtgevers en bestratingsbedrijven eenvoudig heldere afspraken over uitvoering en resultaat. Dit artikel zoomt in op de vernieuwde Beoordelingsrichtlijn en hoe die werkt.

De kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin verbeteren. Dat is het doel van de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9334 Straatwerk is. Op basis van BRL 9334 kunnen bestratingsbedrijven zich laten certificeren. Op deze manier maken zij de kwaliteit van hun straatwerk zichtbaar en onderscheiden zich van niet-gecertificeerde concurrenten. De BRL 9334 biedt gedetailleerde duidelijkheid over het hele bestratingsproces. De resultaten zijn niet alleen gewaarborgd en duidelijk, maar er is ook zekerheid over de processen rond Arbo-aspecten.

Twee delen: één voor hoofd- en één voor onderaannemers

BRL 9334 bestaat uit twee segmenten: deel 01 voor aannemingsbedrijven, deel 02 voor onderaannemers. Onderaannemers worden gevrijwaard van een aantal verplichtingen uit deel 01, simpelweg omdat ze daar niet aan kunnen voldoen. Veel richtlijnen in deel 01 en deel 02 zijn hetzelfde, maar er zijn ook verschillen tussen het maken van het ontwerp en het opstellen van het plan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Deel 01 voor aannemingsbedrijven schrijft in dat geval voor waaraan een maatregel moet voldoen; deel 02 beschrijft hoe onderaannemers dit correct toepassen. Door het onderscheid in twee segmenten kunnen zowel aannemingsbedrijven als onderaannemers zich laten certificeren, waarbij BRL 9334 één en dezelfde kwaliteitsnorm waarborgt.

Wat doen bestratingsbedrijven met de BRL?

Gecertificeerde bedrijven tonen aan dat de kwaliteit van hun werk gewaarborgd is. Daarnaast laat dit certificaat zien dat het bedrijf waarde hecht aan goed opgeleid personeel, dat waardering krijgt voor haar werk. Het bedrijf heeft aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers en heeft respect voor de omgeving.   

Wat kunnen opdrachtgevers ermee?

Door BRL 9334 op te nemen in hun bestekken verzekeren opdrachtgevers zich van kwalitatief hoogwaardig en duurzaam straatwerk. Zij gebruiken de BRL 9334 om bestratingsbedrijven te selecteren bij een aanbesteding. Opdrachtgevers kunnen vertrouwen op de uitvoeringskwaliteit en de productkwaliteit door de verwijzing naar BRL 2360 Straatbaksteen. Hierdoor kunnen ze tijd besparen op het regelwerk en het toezicht op en rond de uitvoering. Verder kan iedereen BRL 9334 gebruiken bij het definiëren en controleren van de gewenste kwaliteit.

Nieuw KOMO-format

De vernieuwde BRL 9334 Straatwerk steekt deze richtlijn in een nieuwe KOMO-jasje: een uniform en overzichtelijk format voor alle KOMO Beoordelings Richtlijnen.

Meer informatie

Tekst: Tessa Diks


Bekijk ook deze items