terug

Debat InfraTech 2023 Welke rol speelt infra bij duurzame gebiedsontwikkeling?

Het gebrek aan woningen, de drukte in binnensteden en een snel groeiende bevolking vormen samen met de energietransitie een belangrijke opgave voor de ruimtelijke sector. Maar welke rol speelt de infrastructuur binnen die duurzame gebiedsontwikkeling? Welke kansen liggen er? Vijf deskundigen gaan hierover in gesprek tijdens het CROW Infradebat 2023, op woensdag 18 januari in Rotterdam Ahoy.

Het interactieve debat vindt plaats tijdens InfraTech 2023 en begint om 19 uur. Gespreksleider is CROW-directeur Pieter Litjens. Tijdens dit debat krijgt ook het publiek een belangrijke inbreng. De vijf panelleden zijn Jan Hendrik Dronkers (Min. Infrastructuur & Waterstaat), Emiel Reiding (Metropoolregio Amsterdam), Carolien Gehrels (Arcadis Energie Transitie), Hermineke van Bockxmeer (Gemeente Rotterdam) en Bart Smolders (Heijmans Infra).

Ordenen, bundelen of faciliteren?

De debaters vertegenwoordigen organisaties die betrokken zijn bij grote opgaven in metropoolregio’s, het grensverleggend groeien, maar ook de koppeling van ondergrond en bovengrond. Tijdens het debat is de centrale vraag welke rol de infrastructuur speelt binnen die duurzame gebiedsontwikkeling. Ordent infrastructuur, zoals bij wegen en energie? Is het faciliteren? Of wellicht bundelen? Is infrastructuur voor iedereen toegankelijk? En wat vinden we belangrijker: infra vervangen of toch uitbreiden? Het zijn vragen die zeker voorbij komen.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Gespreksleider Litjens wil de vijf panelleden ‘het vuur aan de schenen’ leggen, omdat zij een beslissende stem hebben richting die toekomst. Ook het publiek krijgt een actieve rol tijdens het debat. Met elkaar zoekt CROW naar antwoorden op belangrijke vragen. Voorafgaand is er een diner waar al de nodige invalshoeken voorbij zullen komen. Ook na het debat – dat tot 20 uur duurt – is er volop ruimte om verder te praten en te netwerken.

Over de opgave

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving is een grote opgave, waarbij we tegen meerdere grenzen aanlopen. Dat geldt voor de bouw van 900.000 extra woningen, maar ook voor de opgaven van vervanging en renovatie, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en de strijd om de ruimte.

In en rondom steden is de meeste werkgelegenheid en vindt de grootste bevolkingsgroei plaats. De leefbaarheid in deze regio’s komt daardoor verder onder druk te staan. Deze opgaven vergen een zorgvuldige afweging en een integrale benadering. Op weg naar duurzame gebiedsontwikkeling is de samenwerking tussen vele partijen en beleidsvelden dus cruciaal.


Bekijk ook deze items