terug

Deltaplan Biodiversiteit moet natuurverlies tegengaan in Nederland

bij openbare ruimte redden
Bij. Beeld: Pixabay

Negentien organisaties presenteerden onlangs samen het Deltaplan Biodiversiteit. De initiatiefnemers willen samenwerken met verschillende partijen om het natuurverlies in Nederlands tegen te gaan. Ze hopen dat hiermee vele planten- en diersoorten gered kunnen worden.

Verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor natuurverlies

In Nederland is er sprake van verstedelijking en een stijging van intensieve landbouw. Hierdoor verdwijnen vruchtbare voedingsbodems steeds sneller, zo ook de verbindingen tussen natuurgebieden. Dit heeft als gevolg dat het aantal planten- en diersoorten in die gebieden in aantal vermindert. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat er ruim driekwart minder insecten leefden in Duitse gebieden dan dertig jaar eerder. Dit is meer dan verwacht. Deskundigen vermoeden dat dit aantal in Nederland net zo veel is.

Deltaplan Biodiversiteit wil dat boeren meer doen voor insecten en weidevogels

De negentien organisaties willen samenwerken met onder andere kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en de bank. Met het Deltaplan Biodiversiteit willen ze volgens de NOS boeren stimuleren om meer te doen voor insecten en weidevogels. Ook willen ze dat er een keurmerk wordt ingevoerd voor weidemelk.

Deltaplan levert minder productie op, boeren willen compensatie

Een grasland met veel kruiden zou goed zijn voor bijvoorbeeld weidevogels en insecten. Echter heeft zo’n divers grasland nadelen voor de koeien en de boeren. Grasland met kruiden is minder rijk aan energie en eiwitten, wat niet optimaal is voor de melkproductie. Het levert dus minder productie op waardoor de kosten voor de boer stijgen. Daarom willen de boeren dat er voor hen een compensatie komt.

Een goed verdienmodel is nodig voor boeren

Boeren zijn volgens Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland, een belangrijke oplossing voor het probleem rondom biodiversiteit. Haarman: ‘Maar met elkaar als initiatiefnemers benadrukken we dat in de eerste plaats een goed verdienmodel nodig is. Biodiversiteit heeft een prijs. Dat moet in onze voedselketen zichtbaar en belangrijk worden.’

In 2013 hopen de initiatiefnemers overal in het Nederlandse landschap biodiversiteit te zien.

 

 


Bekijk ook deze items