terug

Dieren weten nieuwe faunapassage onder spoorlijn te vinden

Een spoorlijn is vaak een onneembare barrière voor kleine dieren zoals reptielen, amfibieën maar ook zoogdieren als dassen worden vaak het slachtoffer van een passerende trein. Wildtunneltjes kunnen hier een oplossing voor bieden, maar zijn onbruikbaar in gebieden met een hoge waterstand, wat in natuurgebieden vaak voorkomt. Movares heeft daarom in samenwerking met ProRail en Natuurmonumenten een speciale faunapassage ontwikkeld die – letterlijk – dwars door het spoor wordt aangelegd. Deze heet toepasselijk de Dwarsligger Faunapassage. Kleine beestjes kunnen hierdoor veilig naar de overkant. En dat is belangrijk met het oog op de biodiversiteit in zo’n gebied.

De spoorlijn die dwars door het natuurgebied Naardermeer loopt, is niet langer een barrière voor veel kleine dieren, dankzij de nieuwe Dwarsligger Faunapassage van Movares. Deze speciale faunapassage voldoet uitstekend. Dat is de conclusie na een zorgvuldig monitoringsonderzoek van twee jaar. De conclusie biedt een oplossing voor ontsnippering bij spoorlijnen door natuurgebieden. De passages worden gebruikt door veel meer diersoorten dan vooraf was voorzien en er zijn geen negatieve consequenties voor het gebruik van de spoorlijn gevonden.

Regulier onderhoud mogelijk

Movares heeft de Dwarsligger Faunapassage (DFP) ontwikkeld, die universeel inpasbaar is en waarbij het reguliere onderhoud aan het spoor gewoon kan plaatsvinden. De passage is ontworpen met het oog op amfibieën en reptielen. De Dwarsligger Faunapassage is een idee van Rien Veldsink en Gideon Vreeman, die als ecoloog bij Movares werkte. De oplossing bestaat uit een passage direct onder de spoorstaaf tussen twee speciale dwarsliggers. Snel en eenvoudig in te bouwen en bijzonder effectief, zo leert de ervaring.


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Onderzoeksresultaten faunapassage

In het onderzoek is er naast conventionele cameravallen ook gebruik gemaakt van een timelapse techniek. Hierbij maakten de camera’s elke vijf minuten een foto. Hierdoor werd de kans om een reptiel of amfibie vast te leggen groter. In de twee jaar durende monitoring van de DFP zijn er ruim 550.000 foto’s gemaakt, 5.684 waarnemingen van dieren gedaan en maar liefst 559 gevalideerde passages vastgesteld waarbij de dieren aan beide kanten van de passage werden gezien. Met andere woorden: er is een duidelijk beeld van welke dieren er van de Dwarsligger Faunapassage gebruik maken en hoe vaak dit gebeurt.

De das past er ook door!

Uit deze waarnemingen bleek dat veel meer diersoorten de faunapassage gebruikten dan in eerste instantie was voorzien. Het aantal passages was meteen vanaf de plaatsing boven verwachting. Behalve door amfibieën werd de faunapassage ook gebruikt door ringslangen. Er passeerden ook dieren die de ontwerpers niet zo snel hadden verwacht zoals een boommarter en een das.

Biodiversiteit

Versnippering van leefgebieden in natuurgebieden met een hoge grondwaterstand kan effectief worden aangepakt, zo is uit het onderzoek gebleken. De proef met de Dwarsligger Faunapassage is gedaan in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, spoorbeheerder ProRail en Natuurmonumenten. Movares laat in een persbericht weten te hopen dat de uitkomst onderzoek bijdraagt aan een nieuwe standaard voor faunapassages in spoorwegen zodat de versnippering van leefgebieden door spoorwegen effectief kan worden voorkomen en de biodiversiteit van deze gebieden behouden kan worden.

Beeld: © Movares


Bekijk ook deze items