terug

Eindhoven laat burgers verkeerscampagne voeren

30km zone (bron: Wikimedia Commons)
30km zone (bron: Wikimedia Commons)

Bewoners van Eindhoven kunnen voortaan campagne gaan voeren om de verkeersveiligheid in de eigen buurt te verbeteren. De gemeente stelt informatiedisplays en een toolbox vol promotiematerialen beschikbaar om de burgers te helpen een dergelijke actie op te zetten.

In de straten en buurten van Eindhoven wordt veel geklaagd over te hard rijdende automobilisten. Met name in de 30km-zones zouden hierdoor regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. De gemeente beschikt echter niet over de politiecapaciteit en de financiële middelen om deze overtredingen allemaal aan te pakken. In een poging de verontrustte burgers toch tegemoet te komen wil de gemeente Eindhoven hen daarom de mogelijkheid geven hun eigen verkeerscampagne op te zetten.

Om de burgers hierbij te helpen heeft de gemeente in samenwerking met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) de ‘Toolbox 30km-zones‘ samengesteld. In deze doos zit een verzameling aan campagnematerialen waarmee de bewonersorganisaties voortaan hun eigen verkeerscampagne op kunnen zetten. Door de verspreiding van klikostickers, vlaggen en posters door de hele buurt zal de bewustwording toenemen en de verkeersveiligheid verbeteren.

Mochten deze materialen niet het gewenste effect sorteren dan kunnen de buurtbewoners bij de gemeente ook nog vragen om de inzet van een Snelheids Informatie Display (SID), een elektronisch meetpaneel dat automobilisten direct laat zien hoe hard ze rijden. Er volgt geen automatische sanctie bij het overschrijden van de maximumsnelheid bij een SID, maar naar aanleiding van de gemeten snelheden kan de politie wel besluiten een handhavingsactie te houden in gebieden waar steevast te hard gereden wordt.

Bron: Gemeente Eindhoven
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items