terug

Expertmeeting Re-engineering the architect #4

Expertmeeting Re-engineering the architect #4Architecten zijn niet alleen goede ontwerpers, ze kunnen in de realisatiefase bovendien een leidende, risicodragende rol spelen. Het realisatieproces verloopt hierdoor efficiënter en de uiteindelijke (bouw-)kwaliteit is hoger. Dit betogen architecten Menno Rubbens (cepezed projects) en Pierre Maas (Rothuizen) op woensdag 29 oktober in Rotterdam tijdens expertmeeting ‘Re-engineering the architect, de bouwende architect’.

Deze vierde expertmeeting in de reeks focust op de vraag hoe architecten een leidende rol kunnen nemen in de bouwketen. Menno Rubbens en Pierre Maas lichten toe hoe zij dit aanpakken en gaan in op de voordelen van deze aanpak voor opdrachtgevers. Maar, ook de vraag of er nadelen zijn, komt aan bod. En: kunnen alle architecten deze rol op zich nemen, of vraagt het te specifieke capaciteiten?

Expertpanel

Opdrachtgevers en toeleveranciers die hebben samengewerkt met Rubbens en Maas vullen de presentaties van de twee architecten aan. Een panel van experts uit het bouwmanagement en de uitvoering is paraat om kritische vragen te stellen. Tot slot gaan alle aanwezigen met elkaar in gesprek over de vraag hoe architecten, bouwers en bouwmanagers zich het best tot elkaar verhouden.

Sprekers

Architect Menno Rubbens is partner van projectontwikkelaar cepezed projects, dat is ontstaan uit architectenbureau cepezed. Dit bureau besloot de grip op het bouwproces te vergroten, toen het reguliere bouwproces vaak niet tot de gewenste kwaliteit leidde. Rubbens gelooft dat design-driven realisatieprocessen in de bouw leiden tot innovatie en meer kwaliteit.

Pierre Maas ontwikkelde de BouwmeesterPro-methode met zijn bureau Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen. Het bureau coördineert de realisatie zelf. Niet alleen de ontwerpfase, maar ook de engineering en de uitvoering pakt Rothuizen integraal op. Zo houdt het bureau directe controle over de bouw, benut het de expertise van de toeleveranciers optimaal en kan het – naar eigen zeggen – tegen een lagere prijs meer kwaliteit realiseren.

Victor Frequin is zakelijk directeur van OeverZaaijer architectuur en stedebouw en zelfstandig ondernemer. Daarnaast is hij voorzitter van de CAO onderhandelingsdelegatie namens de BNA en bestuurslid van Holland Property Plaza en de Nederlandse Vastgoedsociëteit Amsterdam. Frequin heeft ruime ervaring met de dagelijkse bureaupraktijk en zal vanuit dit perspectief reageren.

Re-engineering the architect

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van ‘Re-engineering the architect’, een reeks expertmeetings over nieuwe rollen en verdienmodellen van architecten, gebaseerd op de BNA Dienstenkaarten. Eerdere bijeenkomsten belichtten ‘de ontwikkelende architect’, ‘de strategische architect’ en ‘de ketenarchitect’.

Datum: woensdag 29 oktober van 15:00 tot 18:00 uur
Locatie: kantoor IMd raadgevende ingenieurs, Piekstraat 77, Rotterdam


Bekijk ook deze items