terug

Groen licht voor windparken in Moerdijk en Steenbergen

Groen licht voor windparken in Moerdijk en Steenbergen. Beeld door Leaflet via Wikipedia.
Beeld door Leaflet via Wikipedia.

De Raad van State heeft op 24 juli uitspraak gedaan in de beroepen die door omwonenden zijn ingediend tegen de realisatie van de winparken ‘Oud Dintel’ in de gemeente Moerdijk en ‘Zuid-Dintel’ in Steenbergen. In beide gevallen kunnen de plannen doorgaan.

Wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel

Wat betreft Windpark Zuid-Dintel heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een wijzigingsplan vastgesteld. Dit plan maakt vier windturbines op het terrein van Suiker Unie en drie windturbines van SurveyCom op het terrein ten noorden van de glastuinbouw van Nieuw Prinsenland mogelijk. Verder bepaalt het wijzigingsplan dat het gedeelte van het windpark Zuid-Dintel op het terrein van Suiker Unie de naam ‘Windpark Nieuw Prinsenland’ krijgt.

Energieopbrengst van de windparken

Waarschijnlijk zal het Windpark Oud Dintel vijf windturbines krijgen met een ashoogte van 89,5 meter, een rotordiameter van 108 meter en een vermogen van 3 megawatt per windturbine. De netto energieopbrengst voor het windpark bedraagt naar schatting 42,5 miljoen kilowattuur per jaar. Windpark Nieuw Prinsenland krijgt waarschijnlijk vier windturbines, ook met een ashoogte van 89,5 meter, een rotordiameter van 108 meter en een vermogen van 3 megawatt per windturbine. De netto energieopbrengst voor het windpark zal naar schatting 36,2 miljoen kilowattuur per jaar bedragen.

Bron: Facility Management Magazine


Bekijk ook deze items