terug

Twentse gemeenten lanceren eigen energiebedrijf

Drie gemeenten in Noordoost Twente gaan samen een eigen energiebedrijf oprichten. Het gaat hier om de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen. Met dit initiatief hopen de gemeenten om de opbrengsten van de opwek van duurzame energie binnen de regio te houden.

De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen stemden eind januari in met de oprichting van een regionaal energiebedrijf. Hierin gaan de gemeenten samenwerken met lokale initiatieven om duurzame energie te produceren, om zo de productie van duurzame energie te versnellen. Naast de oprichting van een energiebedrijf, spraken de gemeenten ook af zich garant te stellen voor ‘leningen voor projecten en beleidsregels voor lokaal eigendom.’ De gemeente Oldenzaal doet in eerste instantie niet mee aan dit energiebedrijf, maar ze zal de opstart van het project wel steunen met geld en ambtelijke capaciteit.

Onderzoek

De vier gemeenten onderzochten afgelopen jaar of een regionaal energiebedrijf kan helpen om naast de lasten ook de lusten van energieopwekking in de eigen gemeenschap te houden. “De conclusie: een regionaal energiebedrijf waar gemeenten én lokale energie-initiatieven aan deelnemen, maakt het mogelijk om kennis, ervaring en middelen te bundelen en gericht in te zetten,” zo laat gemeente Dinkelland weten. Op deze manier wordt het deelnemers ook mogelijke om grotere projecten voor energieopwekking op te pakken.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


‘Gemeente zoekt Dak’

Deze nieuwe samenwerking bij het spits af met zogenaamde ‘Gemeente zoekt Dak’ projecten. Dit zijn grootschalige ‘zon-op-dak-projecten’, afkomstig van lokale energie-initiatieven. Hierbij is het de bedoeling dat ook de opbrengsten lokaal blijven. Op termijn krijgen meer lokale energie-initiatieven de gelegenheid om zich hierbij aan te sluiten.  

Klimaatakkoord

Het Twentse energiebedrijf is niet de eerste van zijn soort in Nederland. Enkele jaren geleden richtten Achterhoekse gemeenten namelijk al een soortgelijke onderneming op, onder de naam AGEM. Deze initiatieven passen in een trend, waarbij gemeenten ernaar streven om de opwek van duurzame energie op hun eigen grondgebied te versnellen. Sommige gemeenten richten hier een eigen energiebedrijf voor op, terwijl anderen in plaats daarvan lokale energiecoöperaties steunen. Hiermee proberen ze te voldoen aan het klimaatakkoord, dat de opdracht aan gemeenten bevat om op eigen land duurzame energie op te wekken. In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn.


Bekijk ook deze items