Tag: energietransitie

Krimpgemeenten worstelen met warmtetransitie

De warmtetransitie stelt krimpgemeenten voor een grotere uitdaging dan andere delen van het land. Denk hierbij aan gebieden als Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en Zuid-Limburg. In deze gebieden is de transitie namelijk duurder en is het moeilijker om draagvlak onder de bevolking te creëren. Dit blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Een van de grootste problemen in krimpregio’s is dat de woningdichtheid er laag is. Ongeveer…

Lees meer

Krimpgemeenten worstelen met warmtetransitie

De warmtetransitie stelt krimpgemeenten voor een grotere uitdaging dan andere delen van het land. Denk hierbij aan gebieden als Zeeuws-Vlaanderen,…

De warmtetransitie: samenwerken loont

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. Al in 2021 moeten gemeenten hun Transitievisie Warmte hebben opgesteld.…

Stapt Apeldoorn over op riothermie?

Deze week zette de gemeente Apeldoorn een nieuwe stap op het gebied van de energietransitie. De gemeente ontving namelijk 7…

Nu beschikbaar: eerste complete overzicht warmtenetten

Voor zowel gemeenten als woningcorporaties, zijn warmtenetten vaak onbekend terrein. Deze infrastructuur vormt echter wel een belangrijk onderdeel uit van…

De warmtetransitie is meer dan CO2 reduceren

Het begon in Valkenburg aan de Geul met de vraag: waar moeten we beginnen? Bij de warmtetransitie keek men uiteindelijk…

Energietransitie en ruimtegebrek: Anderhalvemetersamenleving in de ondergrond

Ja, ook in een tijd waar de coronacrisis ons leven beheerst, kijken we vooruit. Hoe geven we de komende twintig…

Bijna alle Noord-Hollandse gebouwen met water te verwarmen

Bijna alle gebouwen in de provincie Noord-Holland kunnen op een duurzame manier worden verwarmd. Dit blijkt uit een onderzoek dat…

Duurzame warmte en koude met aquathermie

Thermische energie uit oppervlaktewater zou volgens onderzoek kunnen voorzien in 40 procent van de Nederlandse warmtevraag. Deze vorm van aquathermie zou de…

Uitspraak warmtenet Sluisbuurt: een tegenslag voor de energietransitie?

Eind april stelde de Amsterdamse bestuursrechter bewoners van de toekomstige Sluisbuurt in het gelijk met hun afwijzing van het warmtenet.…

Eerste certificaten voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten. Met gepaste…