terug

Groenere steden in tijden van economische crisis

Houtzaagmolen De Ster in Utrecht gezien bij de sleephelling.
Houtzaagmolen De Ster in Utrecht gezien bij de sleephelling. Beeld door Hans de Kroon.

‘Groen speelt een onmisbare rol in het revitaliseren van de leefomgeving’. Deze stelling stond op 27 februari centraal tijdens de Groene Poortbijeenkomst in Den Haag. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Tijdens deze dag werden de mogelijkheden tot en het uitvoeren van het revitaliseren van de leefomgeving uitvoerig besproken door onder meer prof. dr. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, en Tweede Kamerlid Lutz Jacobi van de PvdA. Volgens Hajer ligt de toekomst van Nederland in vergroening.

Durf te experimenteren

“Als groen zo’n belangrijk vestigingsargument is, waarom is er dan nog zoveel steen in de stad?” aldus Hajer. “Daar kan de branche haar slag slaan. De stad kan veel groener en koeler.” Volgens de directeur kan de overheid veel doen om dergelijke veranderingen te faciliteren, bijvoorbeeld door de regelgeving dynamisch te hanteren en zo kansen te creëren voor nieuwe bedrijvigheid. “Mijn motto is: durf te experimenteren.”

Jacobi beaamde de stellingen die Hajer in zijn presentatie aannam, en gaf aan dat de Tweede Kamer alle bewegingen richt op de transitie naar een duurzame samenleving. Vooral publiek-private samenwerking is volgens het Kamerlid zeer belangrijk. Ook vindt zij dat de economische waarde van groen niet mag worden onderschat, en dat de groene vierkante meter hoger gewaardeerd moet worden dan bebouwde grond.

Omgevingswet

Tweede Kamerlid Johan Houwers van de VVD was verder van mening dat wonen in het groen meer mogelijk gemaakt moet worden. “De overheid moet daarvoor meer flexibiliteit in de bestemmingsplannen toestaan,” aldus Houwers. “Laten we de zaken niet dicht regelen, maar ruimte houden voor ontwikkelingen. De minister doet dat gelukkig in de Omgevingswet.” Eind februari werd overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van deze wet, zoals u hier kunt lezen.


Bekijk ook deze items