terug

Hilde Niezen nieuwe directeur van Stichting RIONED

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag op 27 januari.

Hilde Niezen heeft de problematiek bodemdaling, verzakking van infrastructuur en aantasting van funderingen landelijk weten te agenderen, en heeft daarmee ruime ervaring met de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Als een van de waterwoordvoerders van de VNG heeft ze een stevig netwerk opgebouwd binnen de wereld van water en klimaatadaptatie. Onderwerpen waarop Stichting RIONED, de landelijke koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, veel te brengen heeft.

“Samenwerken met bevlogen professionals”

Hilde is blij met haar toekomstige functie: “Stedelijk waterbeheer is een onderwerp dat zeer in ontwikkeling is. Dat kan ook niet anders, het veranderende klimaat stelt ons steeds weer op de proef. Droge zomers, overstromingen, we moeten op alles voorbereid zijn. Vanuit mijn huidige werk weet ik dat er in Nederland intensief wordt samengewerkt om deze opgaven aan te pakken. Ik kijk er naar uit dat ik daar samen met de bevlogen professionals van Stichting RIONED aan kan gaan bijdragen, zodat we onze steden en dorpen ook in de toekomst veilig en gezond kunnen houden.”

Opvolger

Joost van Oostrum, voorzitter van het bestuur van Stichting RIONED, is blij een goede opvolger te hebben gevonden voor scheidend directeur Hugo Gastkemper, die Stichting RIONED heeft uitgebouwd tot een vaste waarde in het Nederlandse kennisnetwerk en een steunpilaar voor de aangesloten gemeenten en andere overheden en bedrijven. “Toen Hugo dit jaar zijn vertrek aankondigde realiseerden we ons dat het voor een nieuwe directeur een hele uitdaging zou zijn om hem op te volgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hilde Niezen dat vanuit haar kennis en netwerk goed gaat invullen.”


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Hilde Niezen: “Hugo Gastkemper is al vele jaren het gezicht van Stichting RIONED, en heeft een organisatie neergezet die staat als een huis. De komende tijd staat in het teken van grote veranderingen: klimaatverandering, energietransitie, drukte in de ondergrond. Daarbij hebben we in het hele land mensen nodig die ons stedelijk watersysteem verder kunnen bouwen en ontwikkelen. Ook voor mij is er dus veel inspirerend werk aan de winkel.”

De RIONEDdag

De RIONEDdag op 27 januari 2022 in Utrecht is de markering van de directiewisseling met afscheid van de huidige directeur en kennismaking met de nieuwe directeur.

Foto bovenaan: Pim Mul

Tags: RIONED

Bekijk ook deze items