Tag: RIONED

Riolering: steeds meer een onderlegger

Begin dit jaar droeg Hugo Gastkemper na 22 jaar het directeurschap van Stichting RIONED over aan Hilde Niezen. Deze wisseling van de wacht komt op een moment dat er veel is bereikt maar ook stevige opgaven wachten. We lopen ze door met de uitgetreden en de aangetreden directeur.  Stichting RIONED is in 1986 opgericht uit zorg over de kwaliteit en instandhouding van het rioleringsstelsel. ‘Terecht’, stelt Gastkemper. ‘De governance was destijds niet op orde. Er was geen gemeentelijke zorgplicht vastgelegd voor afvalwater, hemelwater en grondwater, geen…

Lees meer

Riolering: steeds meer een onderlegger

Begin dit jaar droeg Hugo Gastkemper na 22 jaar het directeurschap van Stichting RIONED over aan Hilde Niezen. Deze wisseling van de wacht komt op…

FATracker: drijflaagmonitoring in gemaal wint RIONEDinnovatieprijs 2022

De FATracker van Gemeente Rotterdam en Deltares is door de deelnemers aan de RIONEDdag uitgeroepen tot winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2022.…

RIONEDdag 2022 kijkt vooruit

De RIONEDdag is hét jaarlijkse congres voor professionals in het stedelijk waterbeheer vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Op donderdag 27…

Hilde Niezen nieuwe directeur van Stichting RIONED

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda…

Leren van meldingen openbare ruimte

CROW en Stichting RIONED hebben BOR-MELD (Beheer Openbare Ruimte Meldingen) ontwikkeld. Dankzij dit meldsysteem kunnen beheerders hun beheerinspanning optimaliseren. De gemeente Breda registreert haar meldingen al ruim vijftien jaar,…

Gemeente kan graafschade terugdringen

Een betere uitwisseling van informatie tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders, voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden, vermindert de graafschade. Gemeenten kunnen als…

Geen cent meer in het riool

Nederlanders moeten accepteren dat hun straten blank komen te staan. Het is de conclusie van vakblad Stedelijk Interieur na een…