terug

Hoe biodivers is jouw gemeente?

Biodiversiteit in steden en dorpen mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende belangstelling. Gelukkig, want er is nog zoveel mogelijk en het is de oplossing voor veel problemen. Neem de eikenprocessierups: in een biodiverse omgeving, met ruimte voor natuurlijke vijanden, zal dit hinderlijke beestje niet snel uitgroeien tot een plaag. Prettig voor de mensen en het bespaart bestrijdingskosten. 

Maar hoe geef je dat handen en voeten? Er zijn natuurlijk al veel studies en meetlatten, maar bij Cyber adviseurs hadden we behoefte aan een laagdrempelige, praktische tool vanuit het perspectief van de beheerder. Die bestond naar onze indruk nog niet en daarom hebben we het zelf gemaakt: de Gebiedsgerichte QuickScan biodiversiteit. 

Verkenning 

Met onze quickscan beginnen we met een veldverkenning: in hoeverre is er een omgeving met gunstige voorwaarden voor een hoge biodiversiteit? Hoeveel natuurvriendelijke oevers zijn er bijvoorbeeld, zijn er concentraties van grove heesters en zit daar ook nog kruidenrijke zoomvegetatie omheen? Al dat soort zaken scoren we op een meetlat. Met de uitkomsten in de hand gaan we om tafel met de beheerder om te kijken wat er in de onderhoudscontracten staat en hoe zich dat verhoudt tot biodiversiteit. En kijken we hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Bijvoorbeeld: worden bladeren en dood hout opgeruimd en zo ja: waar wel en waar niet? 

De volgende stap is om te kijken hoe biodiversiteit in het beleid van een gemeente is ondergebracht. Is er een groenvisie, is deze bestuurlijk verankerd, hoe is het financieel geregeld, hoe sluit dit alles aan op de organisatie en uitvoering? Als dat in beeld is, nemen we er nog wat cijfers bij, bijvoorbeeld over de verhouding tussen groen en grijs in een wijk, of de verhouding natuurlijke en beschoeide oevers. Al die stappen tezamen geven een beeld op de meetlat van hoe het ervoor staat en waar mogelijkheden zijn voor extra maatregelen. 

Ideaalprofielen 

Maar waar wil je heen, wat is je ambitie? Daarvoor hebben we een aantal ideaalprofielen gemaakt met beelden van bijvoorbeeld een woonwijk, een industriegebied of een park. Dat vormt, samen met de analyses, een goede basis voor een doortimmerd plan. Je kunt, rekening houdend met bijvoorbeeld kosten en wensen van bewoners, bepalen waar je de lat legt. Je weet dan welke maatregelen nodig zijn om er te komen. 

Onze quickscan kan los ingezet worden, maar ook moeiteloos worden ingebed in bijvoorbeeld groenvisies, integrale beheerplannen of gebiedsvisies. De tool is gloednieuw, dus we staan te popelen om hem te gaan toepassen. Bent u daarbij onze partner? 

Meer informatie: www.cyber-adviseurs.nl of marjel.das@cyber-adviseurs.nl


Bekijk ook deze items