terug

Juli topmaand voor CO2-reductie met KWO

CO2-besparing in ton in de afgelopen jaren.
CO2-besparing in ton in de afgelopen jaren.

Afgelopen juli was een uitstekende maand voor het rendement van veel koude- en warmteopslag (KWO) systemen. Dat zegt Nard Hoefnagels, Teamleider Exploitatie bij KWO-beheerder en -exploitant Hydreco. Voor 20 klanten realiseerde Hydreco afgelopen maand een gezamenlijke CO2-reductie van 497 ton.

De hoge temperaturen in juli maakten dat er veel vraag was naar koeling. En juist bij een koudevraag levert een KWO-systeem veel energiewinst op. Traditionele energiebronnen zoals koelmachines en airco’s verbruiken veel elektriciteit en zijn daarmee milieuonvriendelijk. Wanneer de koude dan geleverd kan worden door een duurzaam KWO-systeem levert dat veel winst op voor het milieu.

Uiteraard speelde de buitentemperatuur een rol bij de enorme CO2-besparing, maar daarnaast is het belangrijk dat KWO-systemen optimaal worden ingezet. Dat betekent dat zoveel mogelijk koude uit het KWO-systeem gehaald wordt en dat zo min mogelijk additioneel wordt opgewekt.

“Als beheerder en exploitant houden wij in de gaten of dit ook gebeurt”, licht Hoefnagels toe. “We monitoren doorlopend hoeveel koude (of warmte) de KWO-bronnen leveren en zien direct of daar nog rek in zit. Als blijkt dat de koudevraag van een gebouw voor slechts 60% afkomstig is uit de KWO en voor het overige deel geleverd wordt door dure en milieuonvriendelijke koelinstallaties, wijzen wij klanten daarop. Een aanpassing in het gebouwzijdige klimaatsysteem kan er dan voor zorgen dat er meer geprofiteerd wordt van de duurzame koude uit de ondergrond. En dat leidt tot zonnige rendementen, zowel financieel als milieutechnisch.”

Bron: Hydreco


Bekijk ook deze items