terug

Maastricht betrokken bij wetenschappelijk sportonderzoek

Wielrenners in Maastricht (bron: Wikimedia Commons - Kleon3)
Wielrenners in Maastricht (bron: Wikimedia Commons – Kleon3)

De gemeente Maastricht gaat in samenwerking met de Nederlandse organisatie voor Wetenschap en Onderzoek (NWO) deelnemen aan twee sportonderzoeken. De studies zijn gericht op het sporten in de openbare ruimte en een betere inzet van de bestaande sportaccommodaties.

Het onderzoek ‘Sport en fysieke activiteit in de openbare ruimte’ gaat op zoek naar een betere inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van sporters. Aan de hand van GPS Tracking en bewegingssensoren zal onderzocht worden hoe mensen fysiek actief zijn in de openbare ruimte en welke elementen daarbij ondersteunend dan wel belemmerend kunnen werken. Naast Maastricht zullen ook Rotterdam, Utrecht en de GGD Limburg deelnemen aan dit project.

De tweede studie die Maastricht in samenwerking met NWO op zal gaan zetten is het ‘onderzoek sportaccommodaties’. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar het gemeentelijk sportbeleid en in hoeverre de bestaande voorzieningen resulteren in een bevordering van de sportdeelname. Daarnaast zullen de onderzoekers aanbevelingen geven over het efficiënter en doelmatiger inrichten van het accommodatiebeleid.

Volgens wethouder Grootheest (GroenLinks) van Sport & Recreatie kunnen de onderzoeken van groot nut zijn voor de gemeente Maastricht: “Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek kunnen we ons sportbeleid verbeteren. Zo krijgen we meer zicht op hoe we onze ambitie kunnen verwezenlijken om zoveel mogelijk Maastrichtenaren aan het sporten te krijgen.” Maastricht zal vooral een bijdrage leveren in de vorm van expertise en data. De financiering van de studies komt geheel voor rekening van het NWO.

Bron: Gemeente Maastricht
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items