terug

Middenin de circulaire economie

Vakvereniging NVRD bedient leden die zich bezig houden met afval- en reinigingsmanagement. De openbare ruimte is daarin een belangrijk element, reden waarom er al jarenlang wordt samengewerkt met Stadswerk. Welke onderwerpen zijn actueel in de wereld van de NVRD? Directeur Wendy de Wild vertelt erover. 

De NVRD is, net als Stadswerk, een oude, koninklijke vereniging. ‘Van oudsher was het een herenclub van directeuren van reinigingsdiensten’, vertelt De Wild. ‘Je kon alleen op voordracht toetreden. Congressen kenden vaak een partnerprogramma voor echtgenotes, met “typisch vrouwelijke” activiteiten zoals bloemschikken.’ 

Young professionals 

Anno 2023 is dit natuurlijk niet meer aan de orde en bevindt de vereniging zich middenin het dynamische veld van de circulaire economie. ‘Je ziet daardoor de laatste jaren een aanwas van jonge, recent afgestudeerde mensen in het vakgebied’, stelt De Wild vast. ‘Vaak vrij idealistisch ingesteld: ze willen bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie in hun denken en doen. Die spirit heeft een verfrissende werking op professionals die al wat langer meedraaien. We faciliteren dat uiteraard graag. Onder meer door een traineeprogramma waarbij we studenten aan onze leden koppelen en vanuit NVRD begeleiding aanbieden tijdens de stage. Deze mensen zijn vaak actief bij Young NVRD. Ze organiseren betrekkelijk los van de vereniging activiteiten die aansluiten bij hun interesses. Dat loopt goed en geeft de vereniging als geheel extra energie.’  


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Sowieso is er sprake van een grote inhoudelijke rijkdom. De Wild: ‘Er zijn momenteel echt ontzettend veel onderwerpen die onze aandacht verdienen, meer dan we organisatorisch aankunnen. We moeten dus keuzes maken en daarbij zorgen voor een balans tussen soorten activiteiten, zodanig dat alle leden voldoende aan hun trekken komen. Gemeenten, publieke organisaties, maar ook leveranciers en adviesbureaus moeten zich allemaal herkennen in ons aanbod. Het is onvermijdelijk dat niet alles iedereen zal aanspreken. Voor sommige leden is groenbeheer in de openbare ruimte bijvoorbeeld interessant, een ander die niet actief is op dat gebied, zal hier niet op aanslaan.’ 

Future Green City 2024 world congress 

Vanwege de diffuse grenzen van het bereik van de vereniging is samenwerking met Stadswerk extra interessant, vindt de directeur. ‘Bij ons is altijd een relatie met afval en grondstoffen, zowel in als buiten de openbare ruimte. Bij Stadswerk is altijd een relatie met de openbare ruimte, maar dan weer over de volle breedte, zoals assetmanagent en een meer beschouwende blik op dit domein. Voor het overlappende gebied, (groen)beheer in de openbare ruimte, zoek ik nadrukkelijk de samenwerking met Stadswerk.’ Zo is de NVRD betrokken bij het Future Green City 2024 world congress, het grootse evenement waarvan Stadswerk en branchevereniging VHG de Nederlandse trekkers zijn. ‘Dat congres is ook voor onze leden interessant’, zegt Wendy. ‘Want het laat goed “het grotere plaatje” van de openbare ruimte zien, zodat het eigen werk in perspectief kan worden geplaatst. En het is interessant om te horen over praktijken uit andere landen en de eigen praktijk daaraan te spiegelen.’ 

De omgang met zwerfafval is een van die onderwerpen waarbij een internationaal perspectief meerwaarde heeft. ‘Er zitten veel aspecten aan met een verschillende achtergrond en waarbij een brede oriëntatie op zijn plaats is’, ziet De Wild. ‘Bijvoorbeeld: de waarde die we als samenleving toekennen aan materiaal. Als we iets als zwerfafval beschouwen, is er in principe iets mis met deze toekenning. Om dat te repareren kun je bijvoorbeeld statiegeld heffen. Dat blijkt iedere keer heel goed te werken om zwerfafval tegen te gaan en dat zie je nu ook weer met de invoering van statiegeld op blikjes.

Foto: Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Om de inzameling effectief te maken, komen er veel technische en organisatorische aspecten bij kijken, maar ook psychologische en sociale. Want het is essentieel dat mensen de waarde van het materiaal zien en elkaar erop aanspreken. In dat verband vind ik het ook heel mooi om te zien dat mensen sinds kort afvalcontainers adopteren. Ze houden de directe omgeving netjes en spreken anderen aan op hun weggooigedrag. Dat doet ook iets met de sociale cohesie in een buurt. Andersom gesteld: als er in een bepaalde buurt een probleem is met zwerfafval, is dat vaak onderdeel van veel bredere sociale problematiek: een concentratie van mensen met een stapeling van persoonlijke problemen, waardoor het netjes deponeren van je spullen wat minder belangrijk lijkt.’ 

Lachgascilinders 

De directeur geeft nog een laatste voorbeeld van de verwevenheid van domeinen. ‘We hebben momenteel een serieus probleem met het dumpen van lachgascilinders – het gaat om tientallen meldingen per dag. Slecht voor het milieu maar ook potentieel gevaarlijk vanwege ontploffingsgevaar tijdens het ophalen of verwerken van afval. Het probleem is vooral ontstaan sinds het recreatief gebruik van lachgas per 1 januari 2023 onder de Opiumwet valt. We hebben het aangekaart bij het ministerie van Justitie, dat dit niet voorzien had met de wetswijziging. We zoeken momenteel naar oplossingen. Het laat maar weer eens zien met hoeveel dingen ons vakgebied te maken heeft.’ 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 5, 2023). Tekst: Michiel G.J. Smit, Redactie Stadswerk Magazine


Bekijk ook deze items