terug

Miramap, Grontmij en Deltares testen scanners voor water in wegen

Miramap vochtmeting wegen
Miramap vochtmeting wegen

Water in en onder het asfalt is een grote vijand van wegen. Hoe spoor je dit water snel en zonder hinder op? Miramap, Grontmij en Deltares testen twee niet-destructieve bodemvochtscanners in een unieke proefbak.

De grondwaterstand in de bak kan gecontroleerd worden en een regenbui op het asfalt kan worden nagebootst. Hoge grondwaterstanden en water in of onder de verharding verkorten de levensduur van het asfalt. Dit kost de Nederlandse wegbeheerders jaarlijks tientallen miljoenen. Omdat tot nu toe water in wegen lastig is op te sporen, hebben wegbeheerders behoefte aan een snelle hinderarme methode om vroegtijdig vochtproblemen te signaleren, gevolgen te voorspellen en kosten van maatregelen te bepalen.

Bodemvochtscanner en grondradar

De twee scanners meten de grondwaterstand en het regenwater in de verharding. Miramap gebruikt daarvoor een speciaal ontwikkelde bodemvochtscanner op basis van passieve microgolf radiometrie (MIRA). Grontmij gebruikt een grondradar, waarbij radargolven worden uitgezonden en de reflectie wordt geregistreerd. Deltares gebruikt de meetresultaten om de waterhuishouding in de weg te voorspellen, en de invloed daarvan op levensduur en extra onderhoudskosten.

Dit project is mede mogelijk door een innovatievoucher van het Europese kennis- en innovatieprogramma Climate-KIC.


Bekijk ook deze items