terug

Met bodemvochtsensoren bijdragen aan klimaatadaptie en natuur

Nederland staat voor grote klimaatuitdagingen. Hittestress in onze steden is zo’n grote uitdaging. Eén van de oplossingen om de hitte tegen te gaan is vergroening. Groen werkt verkoelend doordat het schaduw biedt en water verdampt. Klimaatadaptieve groenprojecten worden daarom steeds belangrijker. Overheden, bedrijven en inwoners kunnen helpen Nederland aan te passen aan het klimaat. Van klimaatadaptieve tuinen tot groene daken in de bouw.

Groen als probleemoplosser voor klimaatverandering

Klimaatadaptieve maatregelen kunnen positieve effecten hebben op de plaats van toepassing, maar ook op de omgeving, zoals nabijgelegen stedelijk gebied. Zo werkt groen verkoelend in periodes van hitte. De juiste bodembedekking helpt om de aarde vochtiger te houden in periodes van droogte. In periodes van wateroverlast zorgt een groene tuin ervoor dat veel regenwater kan weglopen in de grond. Er ontstaan minder grote afvoerpieken bij neerslag. In plaats van direct naar het riool te stromen, wordt het water eerst opgeslagen door bladeren of takken. Pas als deze verzadigd raken, loopt het water naar de bodem. Hierdoor bereikt een deel van de neerslag de bodem met vertraging en een ander deel verdampt. Daardoor wordt er minder neerslag tegelijk afgevoerd en is er minder wateroverlast.

Beheer en onderhoud 

Omdat groen steeds belangrijker wordt zien we ook steeds meer groenprojecten terug in de openbare ruimte. Uiteraard heeft groen zelf ook een watervraag. Om groen ook op deze minder natuurlijke plekken – denk aan een stadscentrum, op een viaduct of dak – te laten groenen, is monitoring simpelweg noodzakelijk.

Bloembakken in Gemeente Den Haag

Meetdata wordt steeds belangrijker

In tijden van droogte vragen planten en bomen om precieze zorg van de groenvoorziener. Het effect van zowel de zon, als het te kort van water kan leiden tot meer inboet. Nieuwe aanplanting is over het algemeen minder diepgeworteld. Waardoor monitoring essentieel is. Het geven van water is maatwerk en is afhankelijk van de omstandigheden. Een vaste hoeveelheid en frequentie zijn dan ook niet te geven. Te weinig water geven is niet goed, maar te veel al helemaal niet. Het gebruik van bodemvochtsensoren is een perfecte oplossing. Monitoren van groenprojecten op basis van bodemvochtsensoren gaat inboet tegen, verminderd watergift én maakt efficiënte routes inplannen mogelijk waardoor kosten worden bespaard.

Gemeente Den Haag is een voorbeeld van een klant die al langer met het platform van ConnectedGreen werkt. Tijdens de droogte van de afgelopen zomer, zagen zij regelmatig dat bepaalde bomen al dringend water nodig hadden terwijl die bomen pas later in de ronde aan de beurt zouden komen. Op basis van die informatie konden zij op dagelijkse basis hun route een beetje aanpassen en die bomen alvast water geven zodat er geen schade ontstond. Dit is een mooi voorbeeld van de waarde van het werken met sensoren. Zeker met zicht op de toekomst en alle klimaatveranderingen die er nog gaan komen, is het goed om hierop voorbereid te zijn.

Koppelen aan een bestaand systeem

Naast dat het platform van ConnectedGreen het bodemvochtgehalte meet, kan het ook gekoppeld worden aan bestaande systemen. Zo hoeven er geen drastische veranderingen plaats te vinden binnen de bestaande beheersystemen. Wij zijn namelijk in staat om ConnectedGreen goed te laten communiceren met deze bestaande beheersystemen. Zodra dat het geval is kan de sensordata worden geïntegreerd in het werkproces. Gemeente Oldenzaal is een prachtig voorbeeld. Zij werken met een open koppeling in ConnectedGreen waardoor de sensordata in het eigen beheersysteem zichtbaar wordt.

De toekomst bouwen we samen

De verschuiving naar een groenere omgeving is onvermijdelijk, als we toekomstbestendige steden willen bouwen. En hoewel groen dus essentieel is voor het welzijn van mensen en onze planeet, is het niet vanzelfsprekend. Gelukkig groeit het besef dat groen veel goeds voor een stad kan doen en begrijpen stadsplanners hoe belangrijk investeren in duurzame ontwikkeling is. Ook zien steeds meer groenbedrijven de kracht van bodemvochtmonitoring in en rust die het in de organisatie geeft, daarom gaan ze graag aan  de slag met ConnectedGreen.

ConnectedGreen Bodemvochtsensor in de bloembakken van Gemeente Den Haag

Bekijk ook deze items